Tildeling av stipendier 2005

Stipendiene for 2005 er tildelt Nina Kise, Martina Hansens Hospital og Sigurd Liavaag, Arendal Sykehus.Smith & Nephew artroskopistipend 2005
Dette stipendet ble tildelt Sigurd Liavaag for hans prosjekt:

«Reduserer immobilisering med armen i utadrotert stilling recidivraten ved skulderluksasjon?»

Zimmer Norge  artroskopistipend 2005
Dette stipendet ble tildelt Nina Kise for hennes prosjekt:

«Meniskrupturer operert med all-innside suturteknikk.»