Referat fra generalforsamling Beitostølen 250103

Her er referatet fra årets generalforsamling i Norsk Artroskopi Forening.

1. Velkommen ved leder Tom Ludvigsen.
2. Som ordstyrer ble valgt Gisle Uppheim.
3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Det ble foreslått å ha en varamann til styret. Styret vurderer ev. behov for vedtektsendring.
5. Smith&Nephew`s stipend ble tildelt Steinar Johansen og Lars Engebretsen for studie om posterloaterale rekonstruksjoner. Zimmer`s stipend ble tildelt Cecilie P. Schrøder for studie av SLAP-lesjoner. Norsk Artroskopiforenigs reisestipend ble ikke utdelt.
6. Årsberetningen ble framlagt av lederen og godkjent.
7. Regnskap ble framlagt av fungerende kasserer Jon Olav Drogset i Gunnar Knudsens fravær, og godkjent. Kontigenten ble holdt uendret.
8. Redaktøren i ”Skopet” la fram årsrapport. Ingen utgivelser i år.
9. Nettsiden: Denne er opprettet. Kjetil Nerhus orienterte om siden som ligger på Artroskopi.no. Denne er nå tilgjengelig for bruk. Man håper ved dette å bedre informasjonsflyten i foreningen.
10. Valg:
a. Til leder ble valgt Odd Granlund.
b. Til nestleder ble valgt Jon Olav Drogset.
c. Til ny sekretær ble valgt Torbjørn Strand.
d. Gunnar Knudsen fortsetter som kasserer
e. Styremedlem: Eirik Solheim.
f. Valgkomite: Tom C. Ludvigsen og Anders Hareide.
g. Stipendkomite: Gisle Uppheim og Arne Ekeland.
h. Revisor: Ole J. Fretheim.
11. Eventuelt: Lars Engebretsen ønsket flere til å engasjere seg administrativt internasjonalt i bl.a. ESKA.
12. Det arbeides med opprettelse av korsbåndregister i Oslo. Dette skal gjøres sammen med Sverige og skal være nettbasert. Dette skal være i lokalisert ved Senter for Idrettsskadeforskning. Har fått midler til å lønne en student på dette.
13. Sekretariatfunksjonen: Zimmer har hatt denne funksjonen. Styret vurderer om det er grunner til å tilby denne tjenesten til andre.
14. Neste års Beitomøte legges til den siste helgen i januar dvs 23-25/1-2004.
15. Tom Ludvigsen takket for seg som leder og ønsket den nye lederen lykke til.

Beitstølen 250103
Jon Olav Drogset

Side-alternativer