Generalforsamling 2004

Det vil bli avholdt generalforsamling i Norsk Artroskopi Forening Lørdag 24 januar 2004. Her finner du saksliste.Norsk Artroskopiforening
Generalforsamling, Beitostølen høyfjellshotell

Lørdag 24. januar 2004 SAKSLISTE :
1. Velkomsthilsen ved leder Odd G. Granlund
2. Valg av ordstyrer
3. Dagsorden. Kommentarer, godkjenning
4. Saker til eventuelt
5. Tildeling av artroskopistipend :
Smith & Nephew
Zimmer
6. Årsberetning ved leder Odd G. Granlund. Kommentarer, godkjenning.
7. Regnskap ved kasserer Gunnar Knutsen. Kommentarer, godkjenning.
8. Artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Eirik Solheim
9. Valg ved valgkomiteen
10. Tid og sted for neste møte, eventuell samlokalisering
11. Eventuelt
12. Avslutning ved leder Odd G. Granlund