Generalforsamling 2005

Innkalling til Generalforsamling 2005 i Norsk Artroskopiforening. Sted: Quality Hotell Hafjell Lørdag 29. januar 2005.Norsk Artroskopiforening

Generalforsamling, Quality Hotell Hafjell
Lørdag 29. januar 2005 
SAKSLISTE :
1. Velkomsthilsen ved leder Odd G. Granlund

2. Valg av ordstyrer
3. Dagsorden. Kommentarer, godkjenning
4. Saker til eventuelt
5. Tildeling av artroskopistipend :
Smith & Nephew
Zimmer
6. Årsberetning ved leder Odd G. Granlund. Kommentarer, godkjenning.
7. Regnskap ved kasserer Kirsten Lundgren. Kommentarer, godkjenning.
8. www.artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Eirik Solheim
9. Valg ved valgkomiteen
10. Tid og sted for neste møte, eventuell samlokalisering
11. Eventuelt
12. Avslutning ved leder Odd G. Granlund