Hafjellkurset 2005

Her kommer endelig program for Hafjell kurset 28. – 30. januar 2005.

PROGRAM HAFJELLKURSET 28. – 30. JANUAR 2005FREDAG 28.01.05
Møteleder: Jon Olav Drogset
Tema: ACL.
16.00 – 16.30 Torbjørn Strand: Nytt fra Korsbåndsregisteret, erfaringer, oppslutning.
16.30 – 17.00 Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger
17.00 – 17.30 Jon Olav Drogset: Bioresorberbare skruer eller ikke?

17.30 – 17.45 Pause – besøke utstillere.

17.45 – 18.30 Lars Engebretsen: Fiksasjonsmetoder ved ACL-rekonstruksjoner
18.30 – 19.00 Lars Engebretsen: Bruk av allograft i korsbåndskirurgien. .

LØRDAG 29.01.05
Møteledere: Kirsten Lundgren og Eirik Solheim.
Tema: Skulder og andre ledd.
08.30 – 09.00 Eirik Solheim, Bergen: Endoskopiske cuffsuturer.
09.00 – 09.20 Kirsten Lundgren, Ullevål: Endoskopiske cuffsuturer.
09.20 – 09.45 Diskusjon

09.45 – 10.15 Pause

10.15 – 10.45 Arild Aamodt: Artroskopi av thoraco scapularleddet

10.45 – 11.15 Torbjørn Grøntvedt: AC-leddet, patologi og behandlingsmuligheter.
11.15 – 11.45 Jakup Midjord: Artroskopi i foten
11.45 – 12.00 Diskusjon.

12.00 – 16.00 LUNCH og SKI
SATURDAY 29.01.05
Chair: Odd Granlund
Topic: Hip arthroscopy
Smith & Nephew`s jubileumsforelesninger.
16.00-16.30 Richard Villar : Hip Arthroscopy indications, techniques
16.30-17.00 Richard Villar: Hip arthroscopy – labrum and ligamentum teres.
17.00-17.30 Richard Villar: Hip arthroscopy results, complications.
17.30-17.45 Terje Ugland: Hip arthroscopy at Ullevål Hospital.

17.45-18.00 Discussion
18:00 GENERALFORSAMLING
20:00 MIDDAG

SØNDAG 30.01.05
Møteleder: Torbjørn Strand
Tema: Kne, brusk.
09.00 – 09.45 Lars Engebretsen: Patellofemoral kirurgi, anatomi, kirurgi, pearls and pitfalls.
09.30 – 10.00 Gunnar Knutsen: Siste nytt om brusk, Tromsø.
10.00 – 10.30 Sverre Løken: Siste nytt om brusk ,Oslo.

10.30 – 11.00 Pause

11.00- 11.30 Lars Engebretsen: Menisktransplantasjon
11.30 – 12.00 Diskusjon – oppsummering
12.00 – 13.00 LUNCH