Program vintermøtet Hafjell 2006

Her er programmet for årets vintermøte på Hafjell. FORELØPIG PROGRAM HAFJELLKURSET 3. – 5. FEBRUAR 2006FREDAG 03.02.06

Møteleder: Torbjørn Strand

Tema: ACL og dokumentasjon:

16.00 – 16.30    Torbjørn Strand, Bergen: Nytt fra Korsbåndsregisteret, erfaringer, oppslutning.

16.30 – 17.00     Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger
17.00 – 17.30     Magnus Forsblad, Artrokliniken, Stockholm:  Dokumentasjonssystemet ved Artrokliniken

17.30 – 17.45      Pause – besøke utstillere.

17.45 – 18.30      Magnus Forsblad: Database, scoresystem

18.30 – 19.00      Jus og dokumentasjonsplikt.

LØRDAG 04.02.06

Møteleder: Jon Olav Drogset.

Tema: Knekirurgi.

08.30 – 09.00     Anders Mølster, Bergen: Kneanatomi. Klassiske åpne tilganger.

09.00 – 09.30     Steinar Johansen, Oslo: Det posterolaterale hjørnet.(PLC) Tilgang og behandling av skade PLC. OK

09.30 – 09.45      Diskusjon

09.45 – 10.15      Pause

10.15 – 11.00      Jon Olav Drogset, Trondheim: Langtidsresultater etter ACL-kirurgi

11.00 – 11.45      Lars Engebretsen, Oslo: Multiligametskader, Kneluksasjoner

11.45 – 12.00       Diskusjon.

12.00 – 16.00    LUNCH og SKI

LØRDAG 04.02.06

Møteleder: Kirsten Lundgren

Tema: Adhesiv kapsulitt

16.00-16.30    Einar K. Tveitå, Oslo: Patogenese og diagnostikk

16.30-17.00            Einar K. Tveitå: Konservativ behandling og                         distensjonsbehandling.

17.00-17.45          Harri Heliø, Helsinki:  Operativ behandling.
Norsk foredragsholder: Operativ behandling

17.45-18.00            Diskusjon

18:00                  GENERALFORSAMLING

20:00                  MIDDAG

SØNDAG 05.02.06

Møteleder: Odd Granlund og Kjetil Nerhus

Tema: Multidireksjonell instabilitet i skulder
.

09.00 – 09.30    Tom Ludvigsen, Oslo: Diagnostikk.

09.30 – 09.50     Anne Aamodt, Trondheim: Konservativ behandling.

09.50 – 10.30     Tom Ludvigsen, Oslo: Plikering.

10.30 – 11.00     PAUSE

11.00- 11.45      Harri Heliø: Operativ behandling

11.45 – 12.00     Diskusjon – oppsummering

12.00 – 13.00             LUNCH