Doktorgrad om bruskskader

Asbjørn Årøen tar doktorgrad om skade av leddbrusken og reparasjonsprosessen.

Skade av leddets brusk forekommer ofte sammen med en annen leddskade, gjerne en kneskade i idrett. Sluttresultatet er en mer eller mindre redusert funksjon av leddet. Gjenskaping av en normal leddbrusk er et av de uløste problemene innen ortopedisk kirurgi. Det følgende doktorgradsarbeidet; Cartilage Injury and the Repair Process, omhandler epidemiologien ved denne type skader, hvorledes produksjonen av sentrale byggestener i leddbrusken kan reguleres og viktige parametere vedrørende tilheling/forsøk på tilheling av skadet leddbrusk.

Forskningsfunnene dokumenterer at bruskskader er vanlig. Av 993 kne som ble artroskopert (kikkhullskirurgi i kneleddet) gjennom en 6 måneders periode hadde 66 % leddbruskskade som hovedfunn eller bifunn. Denne studien ble gjennomført som en registrering der kirurgen like etter inngrepet markerte på et detaljert skjema funnene i forbindelse med operasjonen.

Inkludert i dette doktorgradsarbeidet er også en eksperimentell studie der et spesiallaget cellekammer for bruskceller ble benyttet. Funnene her viste at negativt trykk økte produksjonen av viktige bestanddeler i leddbrusken. I to eksperimentelle dyrestudier blir det vist at bruk av benhinne til og dekke en leddbruskskade kirurgisk, som er mye brukt ved kirurgisk behandling av denne type skader, har en begrenset levetid på under en uke i en kanin modell. Videre påvises at det at når man penetrerer den subchondrale benplaten kirurgisk for å øke reparasjonsresponsen medfører dette at bare 50 % av defekten blir fylt. Det er også påvist at dette medfører fortykket subchondrale benplate i det aktuelle skadeområdet i opptil trekvart år etter skaden. Dette kan på sikt være en risikofaktor for videre degenerasjon av leddbrusken i leddet.

Funnene i det aktuelle doktorgradsarbeidet er viktig for og komme videre med og optimalisere behandlingsmetodene både biologisk og kirurgisk slik at resultatene ved leddkirurgi ved denne type skader kan forbedres.

Forskningsarbeidet i denne doktorgraden er gjort ved Akershus universitetssykehus, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøyskole, Universitetet i Pittsburgh, USA, Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet universitetssykehus.

Orginaltittel: Cartilage Injury and the Repair Process
Utgår fra: Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus

Tid og sted: Prøveforlesninger i Auditorium NN 6, Akershus Universitetssykehus,
torsdag den 20. oktober fra 0900-1100. Disputas fredag den 21. oktober fra kl 1015 samme sted.

Asbjørn Årøen
Ortopedisk avdeling
Akershus Universitetssykehus
Nordbyhagen
1478 Lørenskog