Artroskopiforeningens vintermøte 2007

Vintermøtet for Norsk Artroskopiforening 2007 blir på Hafjell 2. – 4. februar 2007. Temaer denne gangen blir ACL, menisk, samt ankel-, håndledd-, og albue-artroskopi.PROGRAM HAFJELLKURSET 2. – 4. FEBRUAR 2007

FREDAG 02.02.07

Møteleder: Jon Olav Drogset.
Tema: ACL

16.00 – 16.10       Velkommen ved kursleder Jon Olav Drogset, Trondheim.
16.10 – 16.30       Knut Fjeldsgaard, Bergen: Nytt fra Korsbåndsregisteret, erfaringer, oppslutning.
16.30 – 16.45       Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger
16.45 – 17.30       May Arna Risberg, Oslo: Copers vs. non copers med ACL- skade.
17.30 – 17.45       Pause – besøke utstillere.
17.45 – 18.15       Risberg: Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon. Retur til idrett?
18.15 – 19.00       Lars Engebretsen: Oslo: Barn med ACL-skade.

LØRDAG 03.02.07

Møteleder: Odd Granlund.
Tema: Meniskkirurgi

08.30 – 09.15        Gert Kristensen: Meniscus anatomy and biomechanics
09.15 – 10.00        Kristensen: Treatment of meniscus lesions
10.00 – 10.30        Coffee break.
10.30 – 11.00        Kristensen: Meniscus repair with arrows
11.00 – 11.30        Nina Kise, Martina Hansen: Menisksutur; norske erfaringer.
11.30 – 11.45        Engebretsen: Menisktransplantasjon
11.45 – 12.00        Discussion.

12.00 – 16.00 LUNCH og SKI

LØRDAG 03.02.07

Moderator: Kirsten Lundgren
Ankle session

16.00-16.45     Niek van Dijk; Arthroscopy of the ankle. Technical pearls.
16.45-17.30     Niek van Dijk; Arthroscopy of the ankle. Results
17.30-18.00     Discussion
18:00                GENERALFORSAMLING
20:00                MIDDAG

SØNDAG 04.02.07

Møteleder: Kjetil Nerhus og Nina Kise
Tema: Diverse

09.00 – 09.30    Niek van Dijk; Arthroscopy of the ankle. Fracture treatment.
09.30 – 09.50    Torstein Husby, Oslo: Håndleddartroskopi
09.50 – 10.30    Husby: Artroskopisk behandling av   håndleddsfrakturer.
10.30 – 11.00    PAUSE
11.00 – 11.45    Stein Tyrdal: Albueartroskopi
11.45 – 12.00    Diskusjon – oppsummering
12.00 – 13.00    LUNCH

Jon Olav Drogset
Kursleder