Innkalling til generalforsamling i NAF 2008

Generalforsamlingen i Norsk Artroskopiforening blir 2. februar 2008 kl. 18.00 på Quality Hotell Hafjell, Øyer.Innkalling til Generalforsamlingen NAf – 2. februar 2008.
Quality Hafjell Hotell kl 18.00

Saker:
1.    Velkommen ved leder Jon Olav Drogset.
2.    Valg av ordstyrer.
3.    Godkjenning av dagsorden.
4.    Smith & Newhew`s stipend
5.    NMS`s stipend.
6.    Saker til evt.
7.    Årsberetningen ved leder.
8.    Regnskapet ved kasserer Thomas Harlem.
9.    Hjemmesiden – www.artroskopi.no ved Kjetil Nerhus
10.    Vintermøtets framtid. Samlokalisering med andre foreniniger?
11.    NAF – stipend
12.    Valg:
Valgkomite: Tom Ludvigsen og Odd Granlund.
Ett styremedlem er på valg
13.    Tid og sted for neste møte.
14.    Ev.
15.    Avslutning

På vegne av styret
Jon Olav Drogset
Leder