Norsk artroskopiforenings vintermøte 2008

Vintermøtet for Norsk Artroskopiforening blir på Hafjell 1. – 3. februar 2008. Temaer denne gangen blir Rotator cuff, Labrumruptur i skulder, ACL revisjon og Hofteskopi. Programmet er klart, og påmeldingsfrist er 1. desember 2007.

FREDAG 01.02.08
Moderator: Jon Olav Drogset.

Tema:         ACL Register/ Skulder-register/ACL-Revisjonskirurgi
16.00 – 16.05    Velkommen ved kursleder Kirsten Lundgreen, Ullevål
16.05 – 16.30    Knut Fjeldsgaard, Bergen: Nytt fra Korsbånds registeret, erfaringer, oppslutning, resultater.
16.30 – 17.00    Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger
17.00 – 17.15    Pause – besøke utstillere.
17.15 – 17.45    Sigurd Liavåg, Arendal: Registrering av skulderdislokasjoner
17.45 – 18.00    Pause – besøke utstillere.
18.00 – 18.30    Steinar Johansen, Ullevål: ACL-revisjonskirurgi ; planlegging, graftvalg, teknikk, feilkilder.
18.30 – 18.50    Grete Sofie Hortemo, St.Olav: ACL-revisjonskirurgi; rapport fra klinisk studiie
18.50 – 19.00    Diskusjon

LØRDAG 02.02.08
Moderator: Kirsten Lundgreen

Tema: Skulder:    Labrumruptur

08.30 – 09.15    Cecilie Piene Schrøder, Lovisenberg: SLAP-lesjoner, paralabral cyster
09.15 – 10.00    Philippe Hardy, France: Unidirectional shoulder instability.  Ethiology, diagnostic, surgical treatment, revision surgery
10.00 – 10.15    Pause, besøke utstillere.
10.15 – 11.00    Hilde Fredriksen, Olympiatoppen: Aktiv rehabilitering av skulderinstabilitet.
11.00 – 11.15    Pause, besøke utstillere
11.15 – 11.45    Sigurd Liavåg, Arendal: CT- & MR funn ved akutt fremere skulderdislokasjon.
11.45 –  12.00   Diskusjon
12.00 – 16.00    LUNCH & SKI

LØRDAG 02.02.08
Moderator: Thomas Harlem, Kjetil Nerhus
Tema: Skulder:   Rotator Cuff Ruptur
16.00 – 16.30    Philippe Hardy, France: Arthroscopic Rotator Cuff repair. Indication; Basic techniques, pitfalls, technical pearls
16.30 – 16.45    Pause, besøke utstillere.
16.45 – 17.15    Philippe Hardy, France: Subscap repair;  Biceps-tenodesis/-tenotomy. Indications, technique
17.15 – 17.30    Pause, besøke utstillere.
17.30 – 17.45    Eirik Aunan, Lillehammer sh: Prospektiv resultatevaluering av artroskopiske rotatorcuffsuturer.
17.45 – 18.00    Diskusjon
18:00                 GENERALFORSAMLING
20:00                 MIDDAG

SØNDAG 03.02.08
Møteleder: Nina Kise

Tema:                 Hofteskopi, Rekruttering 

09.00 – 09.15     Agnar Tegnander, St. Olavs Hospital: Hofteleddet; Anatomi. Perifere og sentrale kompartement.
09.15 – 09.30     Sverre Løken, Ullevål: Innføring i hofteleddsartroskopi.
09.30 – 09.45     Agnar Tegnander, St. Olavs Hospital: Utredning av hoftesmerter, differensialdiagnoser.
09.45 – 10.00     Pause, besøke utstillere.
10.00 – 10.30     Sverre Løken, Ullevål: intraartikulære tilstander
10.30 – 10.45     Agnar Tegnander, St. Olavs Hospital: Ekstraartikulære tilstander
10.45 – 11.00     Pause, besøke utstillere.
11.00 – 11.20     Kirsten Fuhrmann, Martina HH: Utdanningssituasjonen innen artroskopisk kirurgi. Rapport fra spesialitetskomiteen.
11.20 – 11.45     Diskusjon : Utdanning & rekruttering til artroskopimiljøet. Hva kan vi gjøre bedre?
11.45 – 12.00     Diskusjon – oppsummering / ønsker for tema neste år
12.00 – 13.00     LUNCH