Referat fra generalforsamling 2. februar 2008

Her er referatet fra generalforsamlingen som ble avholdt under vintermøtet på Hafjell 2/2 2008.

Referat fra Generalforsamling 2. februar 2008 – Hafjell 

Antall medlemmer tilstede: 30 stk.

Styret: 5 stk + sekretær

1.    Velkommen av leder Jon Olav Drogset

2.    Valg av Ordstyrer

a.    Arne Ekeland

3.    Dagorden:

a.    Godkjent

Stipend: Totalt 4 søknader

4.    S&N: Overrakt av Svein Ingar Fossdal til Jon Olav Drogset

5.    NMS: Overrakt av JOS Selbæk til Sigbjørn Dimmen

6.    Evt.

a.    Ingen saker til evt.

7.    Årsberetning

a.    Gjennomgått og godkjent

8.    Regnskap

a.    Gjennomgått og godkjent

9.    Hjemmesiden

a.    Oppfordrer til å sende inn reisebrev og lignende som kan legges ut på hjemmesiden

b.    Det er 5 firmaannonsører pr. i dag

c.     Påmelding til møte kan gjøres via hjemmesiden – link

d.    Det blir lagt ut Pdf filer fra forelesninger som er holdt på møtet – etter godkjennelse fra foreleser

e.    Register dere på hjemmesiden for mottakelse av nyhetsbrev

f.      Det er et ønske om å kunne få lagt ut for eksempel e-mail adresser til medlemmer, slik at det enkelt kan fåes kontakt med disse. Kjetil undersøker hvilke muligheter som er, for å unngå at adressene blir oppsøkt av søkemotorer og dermed masse ”spam”.

10.          Samling av vintermøte mellom flere foreninger

a.    Samme tid/sted, men 2 forskjellige møter?

b.    Fellesmøte/program? For eksempel skulder/albu foreningen

c.     Skulderforeningen har ca. 28 medl. Pr. i dag og ønsker gjerne samarbeid med NAf i forbindelse med høstmøte og vintermøte. Samarbeider i dag med den danske og svenske skulderforeningen.

d.    NOF kan fra 2009(tidligst) stå som en hovedparaply for møte.

e.    Avstemning vedr. samarbeid:

i.      Alle er for at foreningen jobber videre med å se på en løsning vedr. samarbeid og samlokalisering med andre foreninger.

ii.      Arnbjørn Rodt ønsket gjerne et felles styremøte mellom foreningene, og gjerne at NAf kan ta et iniativ til dette.

11.          Stipend

a.    Ingen utdeling av stipend i 2008

12.          Valg

a.    Nina Kise står på valg. Ønsker gjenvalg

i.      Nina Kise ble innstilt med ny periode i styret

13.          Neste møte

a.    Uke 5 på Hafjell

b.    (Dette ble søndag forandret til uke 6, da det var fullt på hotellet i uke 5)

14.          Evt.

a.    Ingen saker

15. Avslutning ved leder Jon Olav Drogset