Referat generalforsamling 040206

Referat fra generalforsamling – Norsk Artroskopiforening 4. februar 2006. Generalforsamlingen ble avholdt under det årlige Vintermøtet på Hafjell.Tilstede:

Styret: Odd Granlund, Jon Olav Droset, Torbjørn Strand, Kirsten Lundgreen og
Kjetil Nerhus
Medemmer: 21 stk.
Referent: Ann Kathrin Sivle

1.    Leder Odd Granlund ønsket velkommen

2.    Ordstyrer ble valgt: Arne Ekeland

3.    Det var ingen kommentarer til dagsordenen

4.    Ingen saker til evt.

5.    Stipender
Det var kommet inn totalt 9 søknader til stipendene. Dette er veldig bra.
Stipendkomiteen har bestått av Gisle Uppheim og Arne Ekeland

Smith & Nephew stipendet gikk til Grete-Sofie Hortemo
Svein-Ingar Fossdal fra S&N overrakte stipendet til Jon Olav Drogset som tok imot dette på vegne av Grete-Sofie Hortemo da hun ikke var tilstede.

NMS (Nordic Medical Supply) stipendet gikk til Sigbjørn Dimmen.
Arnt Lindquist fra NMS overrakte ham stipendet.

6.  ÅRSBERETNING

Leder Odd Granlund gikk igjennom årsberetningen.
Årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

7.  REGNSKAP 

Kasserer Kirsten Lundgreen gikk igjennom regnskapet.
Regnskapet er godkjent av revisor Ove Fasting.
Regnskapet viser at vi har gått i minus etter fjorårets Hafjell kurs. Vi mangler fortsatt noen innbetalinger av kursavgift.
Nytt vil være at kursavgift skal være innbetalt før møte for å kunne delta.
Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

8.  ARTROSKOPI.NO

Kjetil Nerhus gikk igjennom nytt vedrørende internettsiden: www.artroskopi.no
Internettsiden har fått et nytt utseende
Styret oppfordrer medlemmene til å sende inn relevant informasjon som kan legges ut her.
Ellers håper vi å få inn annonser fra firmaer på internettsiden.

9.    WEB-TV
Her vil vi kunne legge ut film fra Hafjell kurset som viser foreleser samtidig som vi viser foreleserens presentasjon. Forutsetter at foreleser godkjenner dette.
Denne vil ligge på hjemmesiden i 12 mnd.
Kostnadene rundt dette vil være ca. kr. 40 000,-. Vi håper å få støtte fra firmaene til dette.
Vi har forspurt firmaene om støtte mot reklame på www.artroskopi.no i ett år. Vi vil be om kr. 5000,- pr. firma. Firmaene stilte seg positiv til dette.
Generalforsamlingen støtter forslaget og godkjenner at styret går videre med dette.

10.    SAKS – Den Danske artroskopiforeningen
Vi ønsker et samarbeid med dem.
Skal se nærmere på et nordisk møte. NAf har sagt seg villig til å være medarrangør.
SAKS har et møte i Roskilde 1. helgen i november 2006. Her vil vi delta.
Tema: Korsbåndskirurgi
Generalforsamlingen godtok dette.

11.    Valg 
Valgkomiteen: Tom Ludvigsen og Anders Hareide
Tom Ludvigsen ønsker å ha med en ekstra person i valgkomiteen

Det er 2 personer på valg i styret:
Kasserer Kirsten Lundgreen – ønsket gjenvalg –
Valgkomiteens innstilling Kirsten Lundgreen ble godkjent av generalforsamlingen
Torbjørn Stand – ønsket ikke gjenvalg
Valgkomiteens innstilling Nina Kise som nytt styremedlem ble godkjent av generalforsamlingen

12.    Neste møte:
2 – 4 februar 2007 på Quality Hotell Hafjell

13.    Ingen saker til evt.