Referat generalforsamling NAF 2007

Referat fra generalforsamlingen i Norsk Artroskopiforening, avholdt på Quality Hotell Hafjell lørdag 3. februar 2007.

Styret: Odd Granlund, Jon Olav Drogset, Kirsten Lundgreen, Kjetil Nerhus og Nina Kise
Medemmer: 32 stk.
Referent: Ann Kathrin Sivle

Saker:
1.    Leder Odd Granlund ønsket velkommen.
2.    Ordstyrer: Gisle Uppheim
3.    Det var ingen kommentarer til dagsorden. Dagsorden ble godkjent.
4.    Ingen saker til evt.
5.    Det var kun 2 søknader til stipendene i år:
•    Smith & Newhew`s stipend gikk til Nina Kise og ble overrakt av Svein Ingar Fossdal og Torgeir Erlandsen.
•    NMS`s stipend gikk til Asbjørn Årøen og ble overrakt av Johan Olav Selbæk.
6.    Årsberetningen ble godkjent.
7.    Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Kirsten Lundgreen. NAf gikk i minus i 2006 som vi også gjorde i 2005. Det var 32 betalende deltakere ved vintermøte på Hafjell i 2006. Det var ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble godkjent.
8.    Hjemmesiden – www.artroskopi.no
Vi vil gjerne legge ut foredragene fra møte på hjemmesiden. De vil bli lagt ut i PDF format. Dette vil bli gjort med forfatters godkjenning. Denne løsningen erstatter det planlagte WEB-cast.
9.    Det vil fra 2007 bli et eget ortopedisk høstmøte i Oslo. Bør generalforsamlingen være der, eller skal den fortsette som tidligere på vintermøte? Det ble flertall for å fortsette med generalforsamlingen på vintermøte. Inntil videre.
10.    Det jobbes videre med skandinavisk samarbeid. Den danske foreningen er veldig interessert i å fortsette å jobbe med dette. Magnus Forsblad vil prøve å vekke liv i den svenske foreningen. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å jobbe videre med dette samarbeidet.
11.    Samlokalisering/samarbeid med vintermøte – Naf og Hånd/fot kir.
Kursene er i 2 forskjellige regier:
NAf har ingen støtte fra legeforening med fra utstillerfirma.
Hånd/fot kirurgene har støtte fra legeforeningen.
Dette vil kunne skape noen etiske problemer.
•    De som er påmeldt på hånd/fot kir. møte kan søke refusjon på sine kostnader.
•    Dersom vi skal ha et samarbeid på det kommuniseres godt på hvordan dette skal gjøres, evt. hvilke regler som skal følges.
•    Det nye styret får i oppgave av generalforsamlingen å sjekke mer rundt forholdene med samarbeid: Regler, Firmastøtte, Legerforenings støtte osv.
12.    NAf – stipend:
ESSKA 2008 – tilbyr prisvinnere deltakelse uten utvelgelse. ESSKA dekker avgift for deltakelse. NAf bør ha en utvelgelse av kandidat på kommende høstmøte. Styret skal jobbe å finne en metode for hvordan å få gjennomført dette. NAf betaler reise og opphold for den utvalgte.
Det var flertall i generalforsamlingen om å gå videre med dette. Godkjent.
13.    Valg:
Valgkomiteen: Tom Ludvigsen
Odd Granlund går inn i valgkomiteen – godkjent av generalforsamlingen

Det nye styret blir:

Ny leder: Jon Olav Drogset – Godkjent av generalforsamlingen
Ny nestleder: Kirsten Lundgreen – Godkjent av generalforsamlingen
Ny kasserer: Thomas Harlem (Nytt medlem inn i styret) – godkjent av generalforsamlingen
Gjenvalgt som styremedlem: Tor Kjetil Nerhus – godkjent av generalforsamlingen
Ikke på valg: Styremedlem: Nina Kise

14.    Tid og sted for neste møte: Quality Hotell Hafjell, 1-3 februar 2008
15.    Ingen saker til evt.
16.    Ny leder Jon Olav Drogset sa noen ord helt til slutt og han takke avvtroppende leder Odd Granlund for sitt lange og gode arbeid i styret for NAf.