Artroskopiforeningens vintermøte 2009

Velkommen til Artroskopiforeningens vintermøte på Hafjell 6.-8. februar 2009. Temaer denne gang blir Korsbånd – double bundle, bruskskader, skulder og albuekirurgi, korrigerende osteotomi omkring kneet.

PROGRAM HAFJELLKURSET 06.-08. FEBRUAR 2009

FREDAG 06.02.09
Moderator: Jon Olav Drogset.

Tema:     Register-rapport; utdanning

16.00 – 16.05    Velkommen ved kursleder     Kirsten Lundgreen, Ullevål
16.05 – 16.20    Nytt fra Korsbånds registeret;
erfaringer, oppslutning, resultater    Lars Engebretsen,  Ullevål.
16.20 – 16.30    Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger.
16.30 – 16.45    Registrering av skulderluksasjoner    Jesper Blomkvist, Haraldsplass
16.45 – 17.00    Pause – besøke utstillere
17.00 – 17.45    ACL- ruptur hos barn. Rehabilitering. Kirurgi.    Håvard Moksnes, NAR
Lars Engebretsen,Ullevål
17.45 – 17.55    Pause – besøke utstillere
17.55 – 18.15    Bruskskader; ”Natural history”    Sverre Løken, Ullevål
18.15 – 18.45    Future techniques and education    Li Tsai, Stockholm
18.45 – 19.00    Diskusjon

LØRDAG 07.02.08
Moderator: Thomas Harlem

Tema:             Kne: ACL- double bundle

08.30 – 09.00    Det anatomiske og biomekaniske rasjonalet for double bundle teknikk    Thomas Harlem, Haraldsplass
09.00 – 09.30    Valg av graft og teknikk ved double bundle    Arne Kristian Aune, Volvat, Oslo
09.30 – 09.45    Pause – besøke utstillere
10.00 – 10.20    Kliniske resultater av single bundle versus double bundle    Arne Kristian Aune, Volvat, Oslo
10.20 – 10.50    Komplikasjoner og revisjoner etter double bundle ACL. Strategi og teknikk.    Arne Kristian Aune, Volvat, Oslo
10.50 -.11.05    Pause-besøke utstillere
11.05 – 11.30    Double bundle for alle pasienter/alle kirurger? Hvordan og hvor bør teknikken taes i bruk?    Jon Olav Drogset,  St.Olav
11.30 – 11.45    Diskusjon

12.00 – 16.00     LUNCH & SKI

LØRDAG 07.02.08
Moderator: Skulder-albue-foreningen ved Tom Ludvigsen

Tema:             Shoulder and elbow surgery

16.00-16.20    Stiff elbow. What to do?    Torstein Husby, Ullevål
16.20-16.40    When shoulder fracture treatment fails-what to do?        Ofer Levy, Reading, UK
16.40-16.50    Coffee
16.50-17.10    Operative treatment of multidirectional instability    Mads Oksum, Akershus
17.10-17.30    Treatment strategies in shoulder instability    Ofer Levy, Reading, UK
17.30-17.40    Discussion
17.40-18.00    Advantages and limitations of shoulder resurfacing    Ofer Levy, Reading, UK

18:00        GENERALFORSAMLING

20:00        MIDDAG

SØNDAG 08.02.08
Moderator: Nina Kise

Tema:     Korrigerende osteotomi omkring kneet

09.00 – 09.30    Bakgrunn. Indikasjoner. Preoperativ planlegging    Kjetil Nerhus, Martina HH
09.30 – 09.50    Korreksjon valgusinstabilitet    Arne Ekeland, Martina HH
09.50 – 10.10    Korreksjon varusinstabilitet    Arne Ekeland, Martina HH
10.10 – 10.25    Pause-besøke utstillere
10.25 – 10.55    Osteotomi ved instabilitet    Sigbjørn Dimmen, Ullevål
10.55 – 11.25    Taylor spatial frame versus plateosteosyntese    Kristian Øye, St.Olav
11.25 – 11.45    Diskusjon – oppsummering / ønsker for tema 2010