Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2008

Rapport om foreningens virksomhet for året 2008.

Foreningen har for 2008 pr årsskifte hatt 28 betalende medlemmer.

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2008 bestått av:
Leder:
Jon Olav Drogset, overlege, St. Olavs Hospital
Nestleder :
Kirsten Lundgreen, overlege, Ullevål Universitetssykehus
Kasserer :
Thomas Harlem, overlege, Haraldsplass
Styremedlem :
Kjetil Nerhus, overlege, Martina Hansens Hospital
Styremedlem :
Nina Kise, overlege, Martina Hansens Hospital
Revisor :
Ove Fasting, overlege, Ullevål Universitetssykehus
Stipendstyre :
Gisle Uppheim, avdelingsoverlege, Lovisenberg Sykehus
Arne Ekeland, adm. overlege, Martina Hansens Hospital
Valgkomite :
Tom C. Ludvigsen, seksjonsoverlege, Ullevål Universitetssykehus
Odd Granlund, avdelingsoverlege, Akershus Universitetssykehus

Styrets virksomhet
Det er avholdt til sammen 3 styremøter. I forbindelse med Hafjellmøtet ble det holdt 2 styremøter, et i forkant av møtet og et etter generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte i april. Ut over dette har planlegging av kurset og øvrig styrearbeid foregått via E-post.

Generalforsamlingen
Denne ble avholdt i forbindelse med foreningens vintermøte på Hafjell. Det ble ingen endringer i styrets sammenstning. Tilstede var 30 stemmeberettigede medlemmer i tillegg til styret.
Artroskopiforeningens vintermøte 
Det fjerde vintermøtet på Hafjell ble vellykket både faglig og sosialt. Frammøte var omtrent som året før og høyere enn på noen av møtene på Beitostølen. Det var ingen diskusjon om lokaliseringen av møtet for 2009. Diskusjonen om framtidig samlokalisering av flere spesialforeningers møter er igjen aktualisert og er diskutert med aktuelle foreninger og styret i NOF i forkant av Generalforsamlingen. Kurset ble igjen arrangert uten støtte fra Dnlf pga av behovet for å ha utstyrsleverandørene til stede, og dette gir en manko på inntektssiden som må forsøkes kompensert ved enda flere deltagere. Kursleder er Kirsten Lundgreen med styret som kurs komité.
Ortopedisk Høstmøte.
Ortopedisk Høstmøte ble i 2008 for andre gang arrangert adskilt fra de andre kirurgiske foreningene. Artroskopiforeningen bidro med følgende:

1. Tirsdag 21.10: Workshop for turnuskandidater sammen med Traumegruppen. Ansvarlig NAF: Kjetil Nerhus.

2. Torsdag 23.10:  Patellofemoral joint stability symposium med bl.a. David Dejour,Lyon: Ansvarlig NAF: Nina Kise og Jon Olav Drogset

3. Torsdag 23.10: Frie foredrag artroskopi: Ansvarlig NAF: Jon Olav Drogset

4. Torsdag 23.10: Symposium fot-ankel: OCD talus: Ansvarlig NAF: Thomas Harlem og Jon Olav Drogset sammen med Andreas Dietze fra Fotforeningen. Fotforeningen svarte ikke på våre henvendelser om videre samarbeid og kuppet på den måten dette arrangementet.

Artroskopi.no
Kjetil Nerhus har vært redaktør for hjemmesiden vår og har gjort en utmerket jobb med denne. Det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre Artroskopi.no til en levende og aktiv portal for artroskopi-interesserte.
Skandinavisk samarbeid
Vår danske søsterforening, SAKS, var representer under vintermøtet på Hafjell.
Stipendier
Det var 4 søknader til stipendene i år. Smith & Newhew`s stipend gikk til Jon Olav Drogset og ble overrakt av Svein Ingar Fossdal. NMS`s stipend gikk til Sigbjørn Dimmen og ble overrakt av Johan Olav Selbæk.
Sekretariatet
Ann Kathrin Sivle har på privat basis vært foreningens sekretær og har utført jobben til styrets store tilfredshet.

Januar 2009

Jon Olav Drogset
Leder