Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen Norsk Artroskopiforening avholdes 7. februar 2009 kl. 18.00. Saksliste er vedlagt.Innkalling til Generalforsamlingen Norsk Artroskopiforening – 7. februar 2009 kl. 18.00.
Quality Hafjell Hotell

Saker:

1.    Velkommen ved leder Jon Olav Drogset.
2.    Valg av ordstyrer.
3.    Godkjenning av dagsorden.
4.    Smith & Newhew`s stipend
5.    NMS`s stipend.
6.    Saker til evt.
7.    Årsberetningen ved leder.
8.    Regnskapet ved kasserer Thomas Harlem.
9.    Hjemmesiden – www.artroskopi.no ved Kjetil Nerhus
10.   Forandre 1 styremedlem til WEB ansvarlig
11.   Vintermøtets framtid. Samlokalisering med andre foreninger?
12.   NAF – stipend
13.   Valg:
Valgkomite: Tom Ludvigsen og Odd Granlund.
14.   Tid og sted for neste møte.
15.    Ev.
16.    Avslutning

På vegne av styret
Jon Olav Drogset
Leder