Referat fra generalforsamlingen 7. februar 2009

Her er referat fra generalforsamlingen som ble avholdt under vintermøtet på Hafjell 7. februar 2009

Referat – Generalforsamlingen Norsk Artroskopiforening – 7. februar 2009 kl. 18.00. Quality Hafjell Hotell

Saker:

1.     Velkommen ved leder Jon Olav Drogset.

2.     Valg av ordstyrer – Gisle Uppheim 

3.     Godkjenning av dagsorden. – Gjennomgått og godkjent4.     Smith & Newhew`s stipend utdelt av Svein Ingar Fossdal                 

Til Jesper Blomquist – Haraldsplass for prosjektet    Registrering av skulderstab. kirurgi  i Norge.

5.     NMS`s stipend utdelt av JOS Selbæk

       Til Kirsten Lundgreen – Ullevål for prosjektet

       Cuff rupturer

6.     Saker til evt. –

 1. Kirsten Lundgreen – Vedr. multisenterstudie i regi av NAf – Rot. Cuff kirurgi

7.     Årsberetningen ved leder. – Gjennomgått

8.     Regnskapet ved kasserer Thomas Harlem.

 1. Gjennomgått og godkjent
 2. Foreningen har god økonomi og har øket sin beholdning i 2008.

9.     Hjemmesiden – www.artroskopi.no ved Kjetil Nerhus

 1. Ros til Kjetil for godt arbeid med hjemmesiden
 2. Flott og velfungerende hjemmeside

10.  Forandre 1 styremedlem til WEB ansvarlig – UTGÅR – gjøres internt i styret

11.  Vintermøtets framtid. Samlokalisering med andre foreninger?

 1. Samlokalisering??
 2. Prøve på nytt hotell – SAS Trysil. Vi er generelt ikke fornøyd med standarden og lokasjonen på Hafjell.
 3. Møte med Ort. Forening og Skulder/Albu foreningen lørd. 7. feb. på Hafjell.

i.     I hovedsak er det snakk om samlokalisering, men noe usikkert når vi klarer å komme i gang.

ii.     Hvem skal møte være i regi av – Lege foreningen?

iii.     Dersom regi av legeforeningen – Hva med industrien?

iv.     Ha egne møter med mulighet for å gå mellom de forskjellige møtene. For å beholde noe av intimiteten.

v.     Styret ønsker mandat av generalforsamlingen til å se på mulig nytt hotell – Dette ble gitt av generalforsamlingen.

 1.    NAF – stipend
  1. Utgår i forbindelse med NAf vintermøte da dette deles ut på NOF høstmøte.
  2. Neste stipend – Nasjonal Award Session – ESSKA 2010 i Oslo

i.     Oppfordring til alle å informere videre om dette til aktuelle kanditater.

ii.     Info på hjemmesiden

 1.    Valg:Valgkomite: Tom Ludvigsen og Odd Granlund.
  1. Nina Kise – Ut av styret et år tidligere etter eget ønske
  2. Kjetil Nerhus – Ut av styret etter endt tid
  3. Jon Olav Drogset – Ut av styret etter endt tid

Inn med 3 nye medlemmer. Valgkomiteens innstillinger er som følger:

2 av de nye styremedlemmene innstilles for 1 år og 1 for 2 år. Dette for å unngå at hele styret skal stå på valg til samme tid.

 1. Grete Sofie Hortemo – St. Olav – Innstilles for 2 år
 2. Inge Skråmm – A-hus – Innstilles for 1 år
 3. Odd Arve Lien – Bærum – Innstilles for 1 år

Valgkomiteens innstilling til ny leder er Kirsten Lundgreen

Ingen motforestillinger fra generalforsamlingen. Alle ble innstilt

 1.    Tid og sted for neste møte.
  1. Trysil (evt. Hafjell)
  2.  29 -31 jan. 2010 eller 5-7 feb. 2010. Avhenger noe av artroskopikurset i forkant + en evt. sammenslåing.
 1.    Evt.
  1. Kirsten Lundgreen har et forslag om en multisenterstudie

i.      Eierskap – Naf

ii.     Rot. Cuff kir.

iii.     Frivillig studie

iv.     Gjerne mot ass. Leger

v.      Generalforsamlingen hadde ingen innstillinger til forslaget, og gir herved styret mandat til å jobbe videre med forslaget.

 1.    Avslutning av avtroppende leder Jon Olav Drogset.

 

På vegne av styret

Kirsten Lundgreen

Leder