Program for vintermøtet 2010

Her er det endelige programmet for vintermøtet 2010

NORSK ARTROSKOPIFORENINGPROGRAM VINTERMØTET 05.-07. FEBRUAR 2010

FREDAG 05.02.10

Moderator: Inge Skråmm

Tema:   Register-rapport; utdanning

16.00 – 16.05 Velkommen ved kursleder Thomas Harlem, Haraldsplass
16.05 – 16.20 Nytt fra Korsbånds registeret;
erfaringer, oppslutning, resultater
Lars Petter Granan, Senter for idrettsskadeforskning
16.20 – 16.30 Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger Lars Petter Granan, Senter for idrettsskadeforskning
16.30 – 16.50 Registrering av skulderluksasjoner Jesper Blomkvist, Haraldsplass
16.50 – 17.00 Pause  
17.00 – 17.45 NSAIDs/cox-2-hemmere ved ortopediske traumer og kirurgi Sigbjørn Dimmen, Ullevål
17.45 – 18.00 Pause  
18.00 – 18.20 Jumper’s knee; tendinopati Øystein Lian, Kristiansund
18.20 – 18.45 Rotator cuff ruptur og apoptose Kirsten Lundgreen, Ullevål
LØRDAG  06.02.10 08.30-12.00
Moderator: Thomas HarlemTema: Foot- and ankle arthroscopy
08.30 – 09.00 Ankle-arthroscopy Tips and tricks Nick van Dijk, Nederland
09.00 – 09.30 Arthroscopic surgery for cartilage lesions in the ankle Nick van Dijk, Nederland
09.30 – 09.45 Coffee  
09.45 – 10.05 Arthroscopic treatment for fractures/fracture sequelas Nick van Dijk, Nederland
10.05 – 10.35 Athroscopic surgery of the subtalar joint and the foot Jakup Midjord, Færøyene
10.35 – 10.50                      Coffee  
10.50 – 11.15 Arthroscopic surgery for calcaneal fractures Jakup Midjord, Færøyene
11.15 – 11.30 Arthroscopic anklearthrodeses Peter Klungsøyr, Ålesund
12.00 – 16.00              LUNCH & SKI

 

LØRDAG 06.02.10 16.00-18.30

Moderator: skulder-albue-foreningen ved Tom Ludvigsen

Tema: Proximal humerus fractures

16.00-16.10 Classification and treatment guidelines Jan Erik Madsen
16.10-16.25 Treatment of 3-and 4-part fractures Vladimir Senekovic
16.25-16.40 Tips and tricks in fixed angle plating Jan Erik Madsen
16.40-16.50 Posterior fracture dislocation Vladimir Senekovic
16.50-17.05 Functional outcome after ORIF Fjalestad
17.05-17.30 Coffee  
17.30-17.40 Indications for prosthetic replacement Ekelund
17.40-1755 Reversed prosthesis in fracture treatment Ekelund
17.55-1810 The malunited stiff shoulder Ekelund
18.10-18.30 Case presentation and discussion  
 18:30       GENERALFORSAMLING

 20:00       MIDDAG

SØNDAG 07.02.08

Moderator: Grete Sofie Hortemo

Tema:    PCL-  og MCL-skader

09.00 – 09.15 Diagnostikk av PCL-skader, konservativ behandling Steinar Johansen, Ullevål
09.15 – 09.30 Operativ behandling av PCL-skader Steinar Johansen, Ullevål
09.30 – 09.50 Langtidsresultater etter PCL-rekonstruksjon Odd Arve Lien, Bærum
09.50 – 10.00 Pause  
10.00 – 10.30 Kneets mediale stabilisatorer. Fra basic science til anatomisk rekonstruksjon Steinar Johansen, Ullevål
10.30 – 11.00 Kombinasjon ligament- og bruskskade i kneet  Asbjørn Årøen, Ullevål
11.00 – 11.15 Diskusjon – oppsummering / ønsker for tema 2011  
12.00 – 13.00         LUNCH