Referat fra generalforsamlingen 6. februar 2010

Generalforsamling i Norsk Artroskopiforening ble avholdt under årets vintermøte i Trysil. Her følger referatet.

Referat

Generalforsamling Norsk Artroskopiforening, Radisson SAS Resort Trysil, 06.02.2010.

 

1: Leder Kirsten Lundgreen ønsket velkommen.

2: Gisle Uppheim ble valgt som ordstyrer.

3: Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

4: Tildeling av artroskopistipend: Det var kommet inn tre godt kvalifiserte søknader.

Nordic Medical Supply (NMS) sitt stipend ble tildelt Ove Kristian Austgulen for sammenliknende studie mellom artroskopisk kapsulotomi og distraksjonartografi for frozen shoulder.

Smith & Nephew sitt stipend ble tildelt Jan Rune Mikalsen for sammenliknende studie mellom rekonstruksjon av MPFL og konservativ behandling av patellaluksajoner.

Komiteen for vurdering av innsendte søknader bestod av Gisle Uppheim , Arne Ekeland og representant fra firmaene.

5: Det kom ikke frem nye saker til eventuelt.

6: Årsberetningen ble lagt frem av leder Kirsten Lundgreen, godkjent uten kommentarer.

7: Regnskapet ble lagt frem av kasserer Inge Skråmm, godkjent uten kommentarer.

8: Orientering om hjemmesiden ved ansvarlig Odd Arve Lien. Oppfordring til medlemmene om å levere inn stoff til hjemmesiden.

9: Endring i statutter til NAf stipend godkjent uten kommentar. Ikke egen bolk på Høstmøtet for presentasjon av nominerte abstract.

10: Vintermøtets framtid. Samlokalisering eller tilbake til egne møter. Thomas Harlem presenterte mulige møteformer. Generalforsamlingen var enig om at samlokalisering med håndkirurgisk forening kunne avvikles. Enighet om å planlegge neste års møte til Kvitfjell.

11: Tid og sted for neste vintermøte.

Kvitfjell, 04.02.-06.02.2011.

12: Valg  av styremedlemmer.

Tom Ludvigsen meddelte at både Odd Arve Lien og Inge Skråmm var villige til gjenvalg. Begge valgt ved akklamasjon.

13: Eventuelt.

A: Leder orienterte om at Odd Granlund er valgt til ny revisor.

B: Leder orienterte om at Ann Kristin Sivle slutter som sekretær for foreningen og at Grete Sofie Hortemo overtar denne funksjonen.

C. Godkjenning fra Generalforsamlingen at Jesper Blomkvist jobber videre mot en Nasjonal registrering av skulderstabiliserende inngrep.

D: Orientering om at NAf har ansvaret for NOF symposiet ved Høstmøtet 2010.

Tema blir Hoftesmerter hos unge.

14: Avslutning hvor leder Kirsten Lundgreen takket ca 30 medlemmer for oppmøte ved Generalforsamlingen.

 

Trondheim 07.02.2010

 

Grete Sofie Hortemo