Seminar om behandling av bruskskader i kne og ankel

I anledning Sverre Løkens prøveforelesning og disputas 8.-9. april arrangeres det et bruskseminar med deltagelse av Mats Brittberg og Jon Karlsson som begge er verdenskjente for sin forskning på feltet.

Seminar om behandling av bruskskader i kne og ankel:

Sted: Auditoriet i Kreftbygget, OUS, (Ullevål)

Tid: Torsdag 8. april klokken 16-18 (etter Sverre Løkens prøveforelesning)

1600-1610         Lars Engebretsen: Innledning

1610-1630         Professor Mats Brittberg, University of Gøteborg:  Når er bruskskaden i kneet  for stor for celletransplantasjon- når er det aktuelt med kneprotese ?

1640-1700         Professor  Jon Karlsson, Sahlgrenska Sjukhuset:  Current concepts for bruskskader i ankel-leddet

1710-25         Overlege dr med Asbjørn Aarøen, OUS: Pågående bruskforskning ved Ortopedisk Senter, OUS

1730-1750         Seksjonssjef dr med, Jan Brinchmann, OUS: er stamceller et alternativ?

1750-1800         Spørsmål og diskusjon