Stig Heir fikk Norsk Artroskopiforenings Stipend 2010

Stig Heir fikk stipendet på kr 10 000 for beste artroskopi-relevante presentasjon under årets høstmøte. Tittel på arbeidet var: Bruskkirurgi: Mosaikk plastikk resulterte i høyere grad av vevs fylning men affiserte det subchondrale benet mer enn Mikrofraktur teknikk. En blindet, randomisert, kontrollert, lang tids oppfølging i 88 kanin knær.

Les mer

Doktordisputas om rotatorcuff-rupturer

Fredag 12. november kl 12.15 forsvarer Stefan Moosmayer sin doktoravhandling «Tears of the rotator cuff – diagnosis, treatment and symptomatic status.»

Prøveforelesning finner sted torsdag 11. november kl 1600 med oppgitt tema «Current Diagnosis and Treatment of Shoulder Instability». Prøveforelesningen er  i Auditorium 3 (blått) ved Rikshospitalet. Disputasen foregår i Auditorium 1 (grønt) ved Rikshospitalet.