Oppdatert program for vintermøtet 2011

Programmet er oppdatert pr 24.1. med bl.a. Skulder-albueforeningens spenende program for lørdagen.

NORSK ARTROSKOPIFORENING

PROGRAM VINTERMØTET 2011

Kvitfjell 4.-6. februar 2011

FREDAG

Moderator: Kirsten Lundgreen

Tema:             Register-rapport; utdanning

 

16.00 – 16.05 Velkommen ved kursleder Kirsten Lundgreen, Lovisenberg
16.05 – 16.20 Nytt fra Korsbånds registeret;
erfaringer, oppslutning, resultater
Lars Engebretsen, UiO
16.20 – 16.30 Diskusjon om korsbåndsregisteret. Tilbakemeldinger Lars Engebretsen, UiO
16.30 – 16.50 Registrering av skulderluksasjoner Jesper Blomkvist, Haraldsplass
16.50 – 17.10 Pause  
17.10 – 17.35 Sammenlikning av data mellom de nordiske

korsbåndsregistre

Jan H. Røtterud, Akershus
17.35 – 17.55 Erfaringer fra IOC; skadeforebyggende arbeid

 

Lars Engebretsen, UiO
17.55 – 18.10 Pause  
18.10 – 18.25 PRP injeksjoner ved tendinopati Lars Engebretsen, Ullevål
18.25 – 19.00 Et historisk tilbakeblikk: Korsbåndskirurgien i Norge

 

Arne Ekeland, MHH

LØRDAG

Moderator: Inge Skråmm Tema: Postoperativ Infeksjon etter artroskopisk kirurgi

08.30 – 09.00 Current Concepts Inge Skråmm, AHUS  
09.00 – 09.30 Diagnostikk og behandling i akuttfasen ved infeksiøse artritter Jan Erik Berdal, AHUS  
09.30 – 09.45 Pause, kaffe    
09.45 – 10.05 Praktisk behandling av infeksjoner i ledd Randi Hole, Haukeland  
10.05 – 10.20 Postoperative infeksjoner etter korsbåndskirurgi. Registerdata /resultater Lars Engebretsen, UiO  
10.20 – 10.30 Pause, kaffe    
10.30 – 10.45 Septisk artritt- Hvordan håndterer vi det? K.Hallin,                        Capio Artro Clinic AB  
10.45 – 11.00 Septisk artritt etter ACL-rekonstruksjon – en retrospektiv studie; preliminære resultater

 

H.Brostrøm Windhamre, Capio Artro Clinic AB  
11.00-11.20 Antibiotikaprofylakse; Review av anbefalinger i litteraturen Jan Erik Berdal, AHUS  
11.20-11.30 Diskusjon Moderator Inge

12.00 – 16.00             LUNCH & SKI


LØRDAG kl 16-18.30

Moderator: NSAF ved Tom C. Ludvigsen

Tema: Rotatorcuff og albueskopi

16.00-16.15 Rotator cuff tears – when and how to repair?

 

Bernard Jost, Zurich
16.15-16.30 Clinical outcome of arthroscopic rotator cuff repair.

 

Eirik Aunan, Lillehammer
16.30-16.45 Subscapularis repair- technique, clinical and structural outcome.

 

Bernard Jost, Zurich
16.45-17.05 Coffee  
17.05-17.15 Introduction to elbow arthroscopy Eirik Solheim, Bergen
17.15-17.30 The first 100 elbow arthroscopies- frequency and types of complications.

 

Bernard Jost, Zurich
17.30-17.45 Arthroscopic treatment of epicondylitis, indications, technique and results.

 

Eirik Solheim, Bergen
17.45-18.00 Entrapment of the suprascapular nerve.

 

Cecilie Piene Schrøder

Lovisenberg

18:15                        GENERALFORSAMLING

 20:00                        MIDDAG

 

SØNDAG

Moderator: Grete Sofie Hortemo

Tema:             Patellalux/Ac leddet 

 

09.00 – 09.20 Residiverende patellaluksasjon.

Utredning og behandling.

 

Grete Sofie Hortemo, St.Olav

 

 

09.20 – 09.35 Patellaluksasjoner, studie fra AHUS Jan Rune Mikalsen, AHUS
09.35 – 09.50 AC-ledd- smerte, -artrose.

Årsaker,utredning, behandling og resultater

Rune Moan, St. Olav
09.50 – 10.00 Pause, kaffe  
10.00 – 10.20 AC-leddsluksasjon;  anatomi, klassifisering, incidens, utredning, tradisjonell behandling Mette Andersen, Ullevål
10.20 – 10.45 Åpen versus artroskopisk teknikk ved AC-luksasjon Odd Arve Lien, Bærum
10.45 – 11.00 Diskusjon – oppsummering / ønsker for tema 2012 Kirsten Lundgreen, NAf
12.00 – 13.00 LUNCH