Styrets årsberetning for 2010

Her følger Norsk Artroskopiforenings styres årsberetning for 2010. Generalforsamling vil bli avholdt under vintermøtet lørdag 5. februar kl 18.15

Rapport om foreningens virksomhet for året 2010.

Foreningen har ved utgangen av 2010 110 registrerte medlemmer.
Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2010 bestått av:
Leder:
Kirsten Lundgreen, overlege, Lovisenberg diakonale sykehus
Nestleder :
Thomas Harlem, overlege, Haraldsplass sykehus
Kasserer :

Inge Skråmm, overlege Akershus Universitetssykehus

Styremedlem :
Odd Arve Lien, overlege, Vestre Viken HF
Styremedlem :
Grete Sofie Hortemo, overlege, St.Olav
Revisor :
Odd Granlund, overlege, Akershus Universitetssykehus

Stipendstyre :
Gisle Uppheim, overlege, Lovisenberg diakonale sykehus
Arne Ekeland, adm. overlege, Martina Hansens Hospital
Valgkomite :
Tom C. Ludvigsen, seksjonsoverlege, Oslo Universitetssykehus avd Ullevål
Odd Granlund, avdelingsoverlege, Akershus Universitetssykehus

Styrets virksomhet
Det er avholdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med vintermøtet på Trysil 5. til 7. februar ble det holdt 2 styremøter; et i forkant av møtet og et etter generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 24.03.2010 på Gardermoen og et på Lovisenberg sykehus under høstmøtet 26.10.2010. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via E-post.

Generalforsamlingen
Denne ble avholdt i forbindelse med foreningens vintermøte i Trysil. Odd Arve Lien og Inge Skråmm var på valg og stilte begge til gjenvalg. Begge ble valgt ved akklamasjon.Under generalforsamlingen ble vintermøtets videre fremtid diskutert. Konklusjonen ble at foreningen på bakgrunn av den økonomiske rammen for fellesmøtet samt manglende interesse fra andre underforeninger valgte å gå bort fra et fellesmøte under NOF. Det ble  besluttet at  Norsk Artroskopiforenings vintermøte 2011 skulle avholdes på Kvitfjell under medvirkning av NSAF. Styret fikk godkjenning fra Generalforsamlingen for at Jesper Blomkvist jobber videre mot en nasjonal registrering av skulderstabiliserende inngrep.

 

 

Artroskopiforeningens vintermøte 
Vintermøtet 2010 ble arrangert på Radisson Blue Resort Trysil 5. til 7. februar i samarbeid med Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Det var lagt opp til samlokalisering med Norsk Håndkirurgisk Forening under  Norsk Ortopedisk forening for å etablere et felles ortopedisk vintermøte. Det var et godt faglig program og deltagelsen på møtet var veldig bra. 60 deltagere er betydelig mer enn de siste år. Sosialt og skimessig var arrangementet også svært vellykket. Underskuddet av arrangementet ble dekket av Dnlf og NOF som avtalt på forhånd.

Stipendier Vintermøtet 2010
Smith & Newhews stipend gikk til Jan Rune Mikalsen for en sammenlignende studie mellom rekonstruksjon av MPFL og konservativ behandling av patellaluksajoner. Dette ble overrakt av Svein Ingar Fossdal.

Nordic Medical Supply`s (NMS) stipend ble tildelt Ove Kristian Austgulen for en sammenlignende studie mellom artroskopisk kapsulotomi og distensjonartrografi ved frozen shoulder og ble overrakt av Johan Olav Selbæk.

Ortopedisk Høstmøte.
Ortopedisk Høstmøte ble i 2010 for fjerde gang arrangert adskilt fra de andre kirurgiske foreningene. NOF valgte å ikke arrangere den populære work shop’en for turnuskandidater og ferske leger i spesialisering denne gang. Artroskopiforeningen har vært aktiv ved dette kurset tidligere og har meddelt NOF at vi ønsker gjenopptagelse av kurset 2011. Artroskopiforeningen bidro i 2010 med følgende:

1. Onsdag  27.10.10:  NOF symposiet: ”Hip pain in the young and middle aged; an update”  med bl.a. P. Hølmich og E.Schilders: Ansvarlig NAF: T.C.Ludvigsen, Kirsten Lundgreen og Grete Sofie Hortemo.

2. Fredag 29.10.10: Frie foredrag Kne/skopi: Ansvarlig NAF: Odd Arve Lien med komoderator Sigbjørn Dimmen

NAf stipendet 2010ble tildelt Stig Heir fra Martina Hansens hospital for prosjektet og foredraget: ”Mosaikk plastikk resulterte i høyere grad av vevs fylning men affiserte det subchondrale benet mer enn Mikrofraktur teknikk. En blindet, randomisert, kontrollert, lang tids oppfølging i 88 kanin knær.”

Anføring til Generalforsamling NOF 2010:

Vi tilbød å arrangere NOF symposiet 2011 med tema akutte kneskader hos barn, men NOF ønsket ikke at samme forening skulle arrangere NOF symposiet 2 år på rad. Vi kommer derfor til å ha dette som tema ved foreningens eget symposium under høstmøtet 2011.

Artroskopi.no
Odd Arve Lien har vært redaktør for hjemmesiden vår og har gjort en utmerket jobb med denne. Det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre Artroskopi.no til en levende og aktiv portal for artroskopi-interesserte.

 

Skandinavisk samarbeid
Vi har ikke hatt noe samarbeid med våre skandinaviske søskenorganisasjoner i 2010.
Sekretariatet
Ann Kathrin Sivle var inntil vintermøtet på Trysil -på privat basis- foreningens sekretær. Hun skjøtte jobben meget godt. Av økonomiske årsaker samt regelverket vedrørende samarbeid med aktører fra industrien valgte styret å avslutte forholdet.

Styremedlem Grete Sofie Hortemo overtok sekretær-oppgavene og har gjort en utmerket jobb.

 

Januar 2011

Kirsten Lundgreen
Leder