Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2012

Norsk Artroskopiforening ønsker velkommen til et nytt vintermøte på GudbrandsGards Hotell på Kvitfjell 3. – 5. februar 2012. Informasjon og skjema for påmelding finner du øverst til venstre på denne siden. Det har vært noe problemer med påmeldingsskjemaet. Hvis det ikke går gjennom, send en mail med påmelding til post@artroskopi.no. Program finner du her.

Program

Fredag 3. februar

ACL-rekonstruksjon

Modurator: Inge Skråmm

16.00 – 16.10 Velkommen ved kursleder

 

 
16.10 – 16.30 Registeroppdatering

 

Knut Fjeldsgaard
16.30 – 17.00 Teknikk ved ACL-rekonstruksjon

 

Torbjørn Grøntvedt
17.20 – 17.40 Valg av graft

Hamstringssenegraft vs. patellarsenegraft

 

Henrik Hofgaard

 

17.45 – 18.05 Opptrening etter ACL rekonstruksjon Hamstringssenegraft vs. patellarsenegraft

 

Håvard Moksnes
18.10 – 18.40 ”Rescue teknikker”

Peroperative problemer og komplikasjoner

 

Torbjørn Grøntvedt
18.45 – 19.00 Oppsummering/diskusjon

 

 

 

Lørdag 4. februar

SLAP-lesjoner og den lange bicepssenen

Symposium Norsk forening for skulder- og albuekirurgi

Modurator: Cecilie Piene Schrøder

08.30 –

09.10

 

09.10 –

09.35

 

09.35 –

10.10

 

 

Radiologi ved utredning av skulderlidelser

 

Fiksasjon av øvre labrumskader

 

Diagnostikk, behandling og resultater

 

Den lange bicepssenen og smerter

Diagnostikk, behandling og resultater

 

Rune Kvakestad

 

 

Cecilie Piene Schrøder

 

 

Berte Bøe

 

 

10.10 –

10.30

 Pause

 

Osteochondritis dissecans

Modurator: Odd Arve Lien

10.30 –

10.50

Etiologi, insidens, utredning

 

Stig Heir
 

10.50 –

11.20

 

Radiologi

 

 

Rune Kvakestad

 

11.20 –

11.50

 

Behandling

Akutt og kronisk

 

 

Asbjørn Årøen

11.50 –

12.00

Diskusjon  

 

 12.00 – 16.00  Lunch og ski

Norsk Artroskopiforening 20 år

Modurator: Grete Sofie Hortemo

16.00 – 16.15 Oppstarten av Norsk Artroskopiforening

 

Gisle Uppheim
16.15 – 16.40 Skulderartroskopier før og nå

 

Gisle Uppheim
16.40 – 17.05 Kneartroskopier før og nå

 

Anders Mølster
17.05 – 17.20 Pause

 

 
17.20 – 17.50 Multiligamentskader i kneet

Utvikling i behandlingen

Lars Engebretsen

18.00 – 19.30  Generalforsamling

Søndag 5. februar

Hofteartroskopier

Modurator: Sigbjørn Dimmen

09.00 – 09.20 Radiologisk utredning av hoftesmerter

 

Rune Kvakestad
09.20 – 09.40 Hofteartroskopi ved brusklesjoner/artrose

 

Tom Ludvigsen
09.40 – 10.00 Hofteartroskopi ved dysplasi Sverre Løken

 

10.00 – 10.20 Pause

 

 
10.20 – 10.40 Femuroacetabular impingement

Labrumsutur eller -reseksjon

 

Sigbjørn Dimmen
10.40 – 11.00

 

Ekstraartikulær hofteartroskopi

 

 

 

Agnar Tegnander

 

11.00 – 11.30  Oppummering / tema for neste møte