Årsberetning 2011

Rapport om foreningens virksomhet for året 2011

Foreningen har ved utgangen av 2011 ca 100 registrerte medlemmer.

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2011 bestått av:

Leder:                 
         Odd Arve Lien, Bærum Sykehus

Nestleder :                  Randi Margrete Hole, Haukeland Universitetssykehus

Kasserer :                    Inge Skråmm, Akershus Universitetssykehus

Sekretær:      
       
        Grete Sofie Hortemo, St.Olav
s Hospital

Nettsideansvarlig:       Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

I tillegg har vi hatt følgende trofaste bidragsytere:

Revisor :               Odd Granlund, Akershus Universitetssykehus

Stipendstyre :        Gisle Uppheim, Lovisenberg Diakonale sykehus og Arne Ekeland, Martina Hansens Hospital

Valgkomite :          
     Tom C. Ludvigsen, Oslo Universitetssykehus avd Ullevål og Odd Granlund, Akershus Universitetssykehus

Les mer