Innkalling til Generalforsamling

Norsk Artroskopiforening Generalforsamling, Kvitfjell Lørdag 4. februar 2012

SAKSLISTE :

 

1. Velkomsthilsen ved leder Odd Arve Lien  
2. Valg av ordstyrer  
3. Dagsorden. Kommentarer, godkjenning  
4. Tildeling av artroskopistipend : Smith & Nephew  
5. Saker til eventuelt  
6. Årsberetning ved leder Odd Arve Lien. Kommentarer, godkjenning.  
7. Regnskap ved kasserer Inge Skråmm. Kommentarer, godkjenning.  
8. www.artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Sigbjørn Dimmen  
9. Tid og sted for neste møte  
10. Valg ved valgkomiteen; Tom Ludvigsen og Odd Granlund  
11. Eventuellt  
12. Æresmedlemsskap  
13. Avslutning ved leder Odd Arve Lien