Æresmedlemmer

Norsk Artroskopiforening feirer i år 20-årsjubileum. På årets generalforsamling ble det for første gang i foreningens historie utnevnt 3 æresmedlemmer, Gisle Uppheim, Anders Mølster og Arne Ekeland.

Styret i Norsk Artroskopiforening foreslo for generalforsamlingen å hedre 3 av foreningens medlemmer med æresmedlemsskap.

Gisle Uppheim,  Anders Mølster og  Arne Ekeland ble av generalforsamlingen utnevnt  til æresmedlemmer av Norsk Artroskopiforening.

Et æresmedlemsskap henger høyt. De tre æresmedlemmene har vært svært sterke bidragsytere til utviklingen av artroskopisk kirurgi i Norge, og alle tre kan trygt kalles pionerer innen sine arbeidsfelt. De har igjennom lange arbeidskarrierer vist akademisk styrke, evne til å utvikle faget og ikke minst også formidle og lære opp yngre kolleger i artroskopisk kirurgi. De er også alle tre svært positive og hyggelige kolleger og venner, og fungerer som svært gode forbilder for oss alle.

Som bevis på æresmedlemsskapet fikk de et diplom, og i tillegg et trykk laget av bergenskunstneren (og professor i anatomi)  Harald Kryvi.