Reisebrev Vintermøtet 2012

Vintermøtet ble i år arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 3. – 5. februar.

Årets Vintermøte ble for andre gang arrangert på GudbrndGards Hotell på Kvitfjell helgen 3. – 5. februar. Det var over 50 deltagerne, og mange hadde også med seg sine familier.

Også i år var det et godt faglig program og høy standard på foredragene.

Fredag kveld ble data fra korsbåndregisteret gjennomgått. Et av funnene i registeret er at man har registrert flere revisjoner ved bruk av hamstrinssenegraft enn ved patellarsenegraft, men årsaken til dette er så langt ikke klarlagt. Torbjørn Grøntvedt gikk deretter gjennom sin teknikk ved fremre korsbåndrekonstruksjon. Også han finner øket forekomst av revisjoner ved bruk av hamstringsgraft i sitt materiale. Henrik Hofgaard holdt deretter et foredrag om nettopp valg av graft ved rekonstruksjon av fremre korsbånd. Håvard Moksnes, fysioterapeut ved NIMI, fulgte opp med en gjennomgang av rehabilitering etter korsbåndrekonstruksjon, og presiserte viktigheten av å rehabilitere forskjellig avhengig av hvilket graft som er brukt. Fredagen ble avsluttet med diskusjon omkring hvordan man kan løse perioperative problemer i relasjon til fremre korsbåndrekonstruksjoner.

Lørdag morgen holdt Norsk forening for skulder- og albuekirurgi sitt sympoium der temaet i år var SLAP-lesjoner og den lange bicepssenen. Rune Kvakestad, radiolog ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, gikk gjennom radiologisk utredning. Cecilie Piene Schrøder tok for seg SLAP-lesjoner og Berte Bøe problemer reltert til den lange bicepssenen. Vi hadde så en sesjon om forekomst, utredning og behandling av OCD med foredragsholderne Stig Heir, Asbjørn Årøen og Rune Kvakestad. Etter en lengre lunsj med gode muligheter for turer i både alpinbakker og langrennsløyper, var ettermiddagen avsatt Norsk Artroskopiforenings 20-årsjubileum. Der fortalte først Gisle Uppheim om foreningens oppstart og historikk. Anders Mølster gikk gjennom kneartroskopiens utvikling, mens Gisle Uppheim tok for seg skulderkirurgiens utvikling. Til slutt tok Lars Engebretsen for seg utviklingen i behandling av multiligamentskader.

Søndag formiddag var avsatt til hofteartroskopi, utredning og behandling av ulike lidelser.

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag kveld. Inge Skråmm tok gjenvalg, så styret fortsetter uforandret. Nina Kise fikk Smith & Nephew sitt Artroskopistipendium for sine studier ” The long term effect of arthroscopic partial meniscal resection or exercise therapy as treatment of degenerative meniscus tears in middle aged patients – a randomized controlled trial with 2 and 5 years follow-up”.

For første gang i Norsk Artroskopiforenings 20 år lange historie, ble det i år utnevnt æresmedlemmer. De tre som vel fortjent fikk denne utmerkelsen, var Gisle Uppheim, Anders Mølster og Arne Ekeland.