ACL study group møte 2012

ACL Study Group er en medlemsgruppe av korsbåndsforskere som møtes annethvert år for å utveksle kunnskap, forelese for hverandre og diskutere faget på høyt nivå.

Av: Jon Olav Drogset.

 

For å bli medlem må man ha vitenskapelig produksjon om emnet tilsvarende doktorgradsnivå, ha stor personlig aktivitet innen korsbåndskirurgi, ha anbefaling om medlemskap fra 3 medlemmer hvorav minst en er fra et annet land enn søkerens, og man må som gjest på et møte holde en forelesning. Av de sistnevnte blir 5-10 nye medlemmer tatt opp etter hvert møte.

Norske medlemmer i gruppen er:

Arne Kristian Aune, Drammen,  Arne Ekeland, Martina Hansen og artikkelforfatteren.

Årets møte var lagt til Teton Village i Jackson Hole, Wyoming USA og gikk av stabelen 12.-16. februar. ACL Study Group hadde invitert fysioterapeut Grete Myklebust til å snakke om forebyggelse av korsbåndskader.

Sigbjørn Dimmen, Lovisenberg, var invitert som medlemskandidat og holdt foredrag om seners innheling i beinkanaler med og uten antiflogistika.

I forkant av hvert møte fyller medlemmene ut et skjema om sin praksis med korsbåndspasienter. Resultatene av denne undersøkelsen sier noe om de internasjonale trendene på feltet:

Femoralfix
Tibialfix

ACL tissues

Kun 15% gjør double bundle ACL rekonstruksjon og like få tror dette er bedre enn single bundle. Entusiasmen på dette feltet virker å ha kulminert helt sammenlignet for to år siden.

Kun 8% driller nå femurkanalen gjennom tibiakanalen.

58% mener at bruk av hamstringgraft svekker bøyekraften permanent.

Kun 4% bruker robot assistert kirurgi.

Ingen av gruppens medlemmer anbefaler bruk av vekstfaktorer i korbåndskirurgien.

Dette var nok en gang et meget vellykket faglig møte med fine muligheter til å få internasjonale kontakter både i forelesningssalen og i skiløypa.

Jacsonhole

Grete Myklebust, Arne Ekeland og Sigbjørn Dimmen under elggevir portalen i Jackson Hole.