Høstmøtesymposium 2012

Det er på årest Høstmøte 3 sesjoner med frie foredrag, i tillegg holder vi symposiet «Hyperlaksitet i skulderen» tordag 25. oktober kl. 12.30.

Definisjon, patoanatomi, symptomer og behandlingsprinsipper

Randi Hole

 

Utredning, klinisk undersøkelse og funn

Rune Moan

 

Ehlers-Danlos syndrom og andre bindevessykdommer

Synnøve Kvalheim

 

Konservativ behandling

Hilde Fredriksen

 

Kirurgisk behandling av hyperlaksitet

med og uten hypoplasi av glenoid

Tom Ludvigsen

 

Kirurgisk behandling ved samtidig

traumatisk unidirektionell instabilitet

med og uten glenoidfraktur

Cecilie Piene Schrøder