Artroskopiforeningen på AGA 2012

Fra venstre Odd Arve Lien, Håvard Moksnes, Lars Engebretsen, Kirsten Lundgreen, Knut Fjeldsgaard og Asbjørn Årøen

Norsk Artroskopiforening sto for en egen sesjon med tema “Sport Trauma” ved årets AGA congress i Zurich.

 

AGA er sammenslutningen av artroskopiforeningene i de tysk-språklige landene Tyskland, Østerrike og Sveits. Kongressen hadde i år over 1300 deltakere og det var et meget høyt nivå og mange inviterte foredragsholdere. Fra programmet nevnes mye om eksperimentell kirurgi (PRP, tissue repair, scaffolds etc) men også svært gode sesjoner med konsensusdiskusjoner over de mer tradisjonelle temaene som menisk, ligamentkirurgi i kne, rotator cuff. NAF var forespurt om å arrangere en egen sesjon, og her bidro Knut Fjeldsgaard, Håvard Moksnes, Lars Engebretsen, Asbjørn Årøen og Kirsten Lundgreen med gode foredrag. Kongressen kan absolutt anbefales, spesielt om man behersker / forstår tysk, da de fleste av sesjonene foregår på tysk.