Høstmøtet Norsk ortopedisk forening 2012

Det er på årest Høstmøte 3 sesjoner med frie foredrag, i tillegg holder vi symposiet «Hyperlaksitet i skulderen» tordag 25. oktober kl. 12.30.

Symposium torsdag kl. 12.30

«Hyperlaksitet i skulderen»

 

Kne/scopi frie foredrag torsdag kl. 10.30

 

Skulder/albue frie foredrag fredag kl. 10.30

 

Kne/scopi frie foredrag fredag kl. 14.00