Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2013

Endelig program for Vintermøtet 1. – 3. februar 2013 er nå klart.

Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 1.-3. februar 2013, Kvitfjell

Fredag 1. februar   Møteleder: Grete Sofie Hortemo

 1600-1610            Velkommen ved kursleder

R Hole

1610-1630            Oppdatering fra Korsbåndsregistet

K Fjeldsgård

1630-1700            Epidemiologi ved ACL skader

JH Røtterud

1700-1730            ACL tunnel positioning

R laPrade

1730-1750            Pause

1750-1810            ACL graft choices

R laPrade

1810-1830            Fiksasjonsvalg ved ACL rekonstruksjon

AK Aune

 

Lørdag 2. februar   Møteleder: Sigbjørn Dimmen

0830-0900            Meniskenes funksjon

N Kise

0900-0930            Menisceal suture

R laPrade

0930-0950            Menisceal root avulsion

R laPrade

0950-1020            Pause

1020-1050            Anatomi og biomekanikk medialt

L Engebretsen

1050-1120            Akuttbehandling av MCL skader

JO Drogset

1120-1140            MCL reconstruction

R laPrade

 

1200-1600       Lunsj/ski

  

1600-1830            Møteleder: Cecilie Piene Schrøder

 Practical set-up and tips in rotator cuff surgery

(portals, SAD, AC-resection)

M Ravenscroft

My  method for supra/infraspinatus repair

(re-live videoes)

M Ravenscroft

My method for supra/infraspinatus repair

(re-live videoes)

J McBirnie

5 years results RCT –

rotator cuff surgery versus physiotherapy

S Moosmayer

How I do my subscapularis repair

M Ravenscroft

Strategies in massive cuff surgery

J McBirnie

Biceps tenodesis, isolated or in conjunction

with cuff repair

M Ravenscroft

N.suprascapularis ablation in non-repairable cuff tears,

techniques and results

M Ravenscroft

 

1830-1930 Generalforsamling

  

Søndag 3. februar   Møteleder: Inge Skråmm

0900-0920            Artroskopi ved artrose i kne

E Solheim

0920-0940            Artroskopi ved artrose i skulder

E Solheim

0940-1000            Injeksjonsbehandling ved artrose

E Rosenlund

1000-1020            ACL skader ved artrose

AK Aune

1020-1040            Spørsmål/debatt

1040-                     Avslutning, tema for neste års kurs