Reisebrev Vintermøtet 2013

Vintermøtet ble i år arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 1. – 3. februar.

Vintermøtet ble i år arrangert helgen 1. – 3. februar, og for tredje gang på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell. Det var tilsammen 59 deltagerne og foredragsholdere. Vintermøtet er lagt opp med forelesninger morgen og kveld, og en lang lunch midt på dagen. I lunchpausen velger mange å gå på ski, både alpin- og langrennsmulighetene er veldig bra. Mange hadde også med seg ledsager og barn, og sosialt sett var Vintermøtet svært så vellykket.

 

Det faglige programmet var også i år godt og av høy standard. I tillegg til foredragsholdere fra egen forening, var det tre utenlandske foredragsholdere, Rob LaPrade fra Vail, Matt Ravenscroft fra Manchester og Julie McBirnie fra Edinburgh.

 

Fredag kveld ble data fra korsbåndregisteret gjennomgått av Lars Engebretsen. Jan Harald Røtterud holdt deretter et foredrag om epidemiologi ved ACL-skader. Rob LaPrade snakket om tunnelplassering og valg av graft, og Arne Kristian Aune snakket om fikasasjonsvalg ved ACL-kirurgi. Til slutt informerte Lars Engebretsen om ESSKA og ESSKA Affiliated Societies der Norsk Artroskopiforening har blitt medlem i 2012. En av fordelene er at medlemmer av vår forening kan melde seg inn i ESSKA for halv pris i 2013, og får da blant annet online tilgang til KSSTA og redusert påmeldingsavgift til ESSKA-kongressen.

 

Lørdag morgen hadde vi først en sesjon om meniskkirurgi. Nina Kise holdt et foredrag om meniskens funksjon før Rob LaPrade snakket om menisk sutur og behandling av rotavulsjoner av menisken. Deretter hadde vi en sesjon om mediale kneskader. Lars Engebretsen tok for seg anatomi og biomekanikk, Jon Olav Drogset akuttbehandling av MCL-skader og Rob LaPrade om MCL-rekonstruksjon. Etter lunch holdt Norsk forening for skulder- og albuekirurgi sitt symposium der temaet i år var kirurgi  ved rotatorcuffskader. Matt Ravenscroft snakket generelt om rotatorcuffkirurgi og om sin teknikk ved supra- og infraspinatussenesutur, tilsvarende gjorde også Julie McBirnie. Stefan Moosmayer la deretter frem 5-årsresultater ved rotatorcuffkirurgi versus fysioterapi. Julie McBirnie tok så for seg strategier ved massiv rotatorcuffruptur før Matt Ravenscroft avsluttet med tre foredrag, subscapularissutur, bicepstenodese/-transposisjon og ablasjon av n. suprascapularis ved ikke-reparerbare rotatorcuffskader.

 

Søndag formiddag var avsatt til artroseproblematikk. Eirik Solheim holdt foredrag om artroskopi i kne og skulder ved artrose, Erik Rosenlund om injeksjonsbehandling og Arne Kristian Aune om ACL-skader ved artrose.

 

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag kveld. Odd Arve Lien og Grete Sofie Hortemo gikk ut av styret etter 4 år med solid innsats. Sigbjørn Dimmen ble valgt til ny leder, Randi Hole tok gjenvalg som nestleder. Aksel Risan ble valgt til sekretær og Mette Andersen til styremedlem og nettsideansvarlig. Inge Skråmm stod ikke på valg, og fortsetter som kasserer.

Stefan Moosmayer fikk Smith & Nephew sitt Artroskopistipendium for sitt studie ”Analyse av funksjonell og strukturell utvikling av konservativ behandlede rotatorcuffrupturer over 8 år”.

 

Neste års Vintermøte arrangeres helgen 31. jan. – 2. feb. på GudbrandsGard Hotell.