Innkalling til Generalforsamling

Norsk Artroskopiforening

Generalforsamling

Kvitfjell

Lørdag 2. februar 2013

kl 18.30

 

 

SAKSLISTE :

 1. Velkomsthilsen ved leder Odd Arve Lien
 2. Valg av ordstyrer
 3. Dagsorden. Kommentarer, godkjenning
 4. Tildeling av artroskopistipend : Smith & Nephew
 5. Saker til eventuelt
 6. Årsberetning ved leder Odd Arve Lien. Kommentarer, godkjenning.
 7. Regnskap ved kasserer Inge Skråmm. Kommentarer, godkjenning.
 8. www.artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Sigbjørn Dimmen
 9. Tid og sted for neste møte
 10. Valg ved valgkomiteen; Tom Ludvigsen og Odd Granlund
 11. Eventuelt
 12. Avslutning ved leder Odd Arve Lien