Norsk Artroskopiforenings stipend 2013

Norsk Artroskopiforening gir stipend til beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2013. Stipendet er på kr. 10.000,-.

Alle artroskopirelaterte abstracts som blir sendt inn til Ortopedisk Høstmøte 2013, blir vurdert av artroskopiforeningens stipendkomité.

En jury utnevnt av artroskopiforeningens styre og stipendkomité utroper en vinner etter at alle har presentert sitt frie foredrag.

Stipendiaten må være medlem av Norsk Artroskopiforening og spesialist i ortopedisk kirurgi eller utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening / skrive reisebrev på foreningens nettside.

Frist for innsendelse av abstract er 31. august. Mer informasjon om dette finnes på www.ortopedi.no