Bakre korsbåndskader

Av Asbjørn Årøen Editorial i KSSTA 

Landslagspiller Emile Haavi

 

Bakre korsbåndskade – Knær som blir operert for denne skaden har spesielt dårlig knefunksjon

Flere fotballspillere på toppnivå har fått bakre korsbåndskade slik som f.eks landslagspiller Emilie Haavi på det aktuelle bildet. Ofte behandles skaden uten operasjon. Mye tyder på at et ikke ubetydelig antall ville tjent på operativ behandling. I og med at skaden er mye sjeldnere enn fremre korsbåndskader er dokumentasjonen i litteraturen mye mer usikker enn for fremre korsbåndskader. En prosjektgruppe ved Senter for idrettsskadeforskning har sett spesielt på denne kneligamentskaden i en ny artikkel publisert i KSST journalen i mai 2013.

Studie

I artikkelen presenteres data fra det Norske Korsbåndregisteret. Alle pasienter med isolerte bakre korsbåndskader, i alt 71, som er operert i perioden 2004-2010 blir sammenliknet med de som har fremre korsbåndskader med tanke på knefunksjon og andre parametere før operasjon. Dette er en av de største studiene i litteraturen på denne skaden. Hovedfunnet er at denne pasientgruppen har betydelig dårligere knefunksjon, enn pasienter med fremre korsbåndskade. Det tar også to år før pasientene kommer til operasjon, og det er vesentlig lenger enn pasienter som har fremre korsbåndskade. Mer detaljer om arbeidet finnes i artikkelen av Årøen, Sivertsen, Owesen, Engebretsen og Granan.

Spesial bakre korsbånd seksjon i KSST-journalen i mai-nummeret

Artikkelen er en del av spesial seksjon i mai-nr av KSST-journalen i mai 2013 hvor prosjektleder Asbjørn Årøen er en av medredaktørene og nr inneholder flere artikler vedrørende anatomi, knefunksjon, kirurgi, ortosebruk og rehabilitering ved bakre korsbåndskader.

Videre progresjon av prosjektet

Materialet vil bli fulgt videre av doktorgradstipendiat Christian Owesen. I neste omgang vil effekten av bakre korsbåndkirurgi på pasientenes symptomer sammenliknes med effekten av  fremre korsbåndkirurgi. Prosjektgruppen har også hatt internasjonalt samarbeid vedrørende biomekaniske studier på bakre korsbånd kirurgi ved Steadman Phillippon Research Institute i Vail, USA og den verdenskjente knekirurgen Rob Laprade var på OSTRC sitt vårseminaret 6-8 mai 2013 i forbindelse med dette og lignende prosjekt ved OSTRC