Innkalling til Generalforsamling

GudbrandsGard Hotell Kvitfjell lørdag 1. februar 2014 kl. 18.30

Generalforsamling Norsk Artroskopiforening

SAKSLISTE

 

1.   Velkomsthilsen ved leder Sigbjørn Dimmen

 

2.   Valg av ordstyrer

 

3.   Dagsorden. Kommentarer, godkjenning

 

4.   Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipend

 

5.   Saker til eventuelt

 

6.   Årsberetning ved leder Sigbjørn Dimmen.

Kommentarer,  godkjenning.

 

7.   Regnskap ved kasserer Inge Skråmm.

Kommentarer, godkjenning.

 

8.   www.artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Mette Andersen

 

9.   Valg ved valgkomiteen; Kirsten Lundgreen og Odd Arve Lien

 

10. Tid og sted for neste Generalforsamling

 

11. Eventuelt

 

12. Avslutning ved leder Sigbjørn Dimmen