Norsk Artroskopiforenings vintermøte 2014

Programmet for Norsk Artroskopiforenings møte 31. jan-2. feb. 2014 er nå klart. Påmelding via link på nettsiden. Påmeldingsfrist 01.12.13!

 

Fredag 31.jan                                                                     Møteleder: Inge Skråmm

1600-1610 Velkommen ved kursleder R Hole
1610-1630 Oppdatering Korsbåndsregisteret L Engebretsen
1630-1700 Pivot shift test – hva tester vi egentlig? Kan objektive målemetoder forbedre diagnostiseringen? M Ahldén
1700-1715 Risikofaktorer for korsbåndsrevisjon A Persson
1715-1735 Kaffe/te  
1735-1750 Bruk av ben fra benbank ved to-seanse korsbåndsrevisjoner T Strand
1750-1815 Korsbåndsrevisjon, tekniske tips og triks  R la Prade
1815-1825 Diskusjon  
1825-1830 ESSKA-oppdatering L. Engebretsen

 

 

Lørdag 1.februar    

0830-1010 PCL skader                                                   Møteleder: Sigbjørn Dimmen

0830-0850 Anatomi R la Prade
0850-0910 Diagnostikk, testing og operajonsindikasjoner A Årøen
0910-0930 Ikke-operativ behandling Karin Bredeland
0930-0950 Operasjonsteknikk R la Prade
0950-1010 Postoperativ behandling R la Prade

 

1010-1030 Kaffe/te

 

1030-1200 Ankelskopi                                                   Møteleder: Aksel Risan

1030-1050 Skopisk behandling av stor taluscyste/OCD J.Midtjord
1050-1115 Skopisk artrodesekirurgi i ankel og subtalarledd  J. Midtjord
1115-1135 Anvendelse av skopet i frakturkirurgien i bakfoten J.Midtjord
1135-1155 Achilles tendinoser A.Bertz

 

1200-1600 Lunsj/ski

 

1600-1815 Skulder/albueforeningen                                    Møteleder: Cecilie P Schrøder

1600-1625 Åpen arthrolyse ved posttraumatisk albuestivhet Torstein Husby, Ullevål

 

1625-1650 Artroskopi og distraksjonsplastikk ved posttraumatisk albuestivhet Konrad Mader, Førde

 

1650-1700 Diskusjon  
1700-1720 Kaffe/te  
1720-1740 Clavicle fracture problems. Dealing with non-union and malunion Hannan Mullet, Dublin
1740-1800 Sterno-clavicular joint problems – arthritis and instability – is there a place for arthroscopy ? Graham Tytherleigh-Strong, UK

 

1800- Diskusjon  

 

1830 – Generalforsamling

 

Søndag 2.februar

0900-1100 AC-leddsluksasjoner          

Møteleder: Mette Andersen       

0900-0910 Anatomi/biomekanikk/diagnostikk/

klassifikasjon/epidemiologi

M.Andersen
0910-0920 AC-luksasjoner: Rasjonale for valg av behandling, behandlingsmetoder O.A.Lien
0920-0935 Resultater etter konservativ behandling

av AC-luksasjoner type I-III

I.B.Aasen
0935-0950 Resultater etter operativ behandling av akutte AC-luksasjoner; Haukelandmaterialet T.Methlie
0950-1010 Kaffe/te  
1010-

1025

Resultater etter operativ behandling av akutte AC-luksasjoner; Bærumsmaterialet  O.A.Lien
1025-1040 Kronisk AC-luksasjon: Indikasjon for behandling, metoder, revisjonskirurgi S. Dimmen
1040-1050 Diskusjon  
1050- Avslutning, tema for neste års kurs R. Hole

 

Påmelding:

http://www.artroskopi.no/paamelding-kvitfjell