Vinner av Smith & Nephew Artroskopistipendium 2014

Stefan Moosmayer ved Martina Hansens Hospital ble tildelt årets stipend. Stipendet ble utdelt ved Artroskopisk Vintermøte.Stefan Moosmayer ble tildelt årets artroskopistipend fra Smith & Nephew på 40 000,- for studien Ultralydveilledet finnålsaspirasjon og lavage av tendinosis calcarea i rotatorcuffen. Studien er en dobbeltblindet, placebo-kontrollert, randomisert multisenterstudie hvor man sammenligner 3 behandlingsregimer av tendinosis calcarea.