Kirsten Lundgreen forsvarte 4. april sin avhandling for graden PhD

Kirsten Lundgreen forsvarte 4. april sin avhandling for graden PhD: The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy.

I bedømmelseskomitèen satt: Professor Andrew Carr, University of Oxford, Oxford, UK,  professor Bernhard Jost, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen, Sveits og førsteamanuensis Hanne Solveig Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

 

Den vanligste årsaken til skuldersmerter er endringer i og omkring senemansjetten som omgir skulderleddet. Senevev består blant annet av kollagen og celler som i hovedsak er fibroblaster. Ved stor belastning og ved aldring kan fibroblastenes tilpasningsevne overskrides; senekvaliteten reduseres. Hvordan dette skjer, er ikke avklart. Omsetning av celler ved forskjellige former for celledød er naturlig i alle reparasjonsprosesser. Apoptose er en spesiell form for celledød som forekommer naturlig i alt vev. Øket omfang av apoptose er forbundet med tilstander som Alzheimer, artrose og seneskader.

I avhandlingen «Apoptose ved rotatorcuff tendinopati» undersøkes skader i skulderens senemansjett (rotatorcuff) på cellenivå. Fokus er rettet mot endringer av cellebildet avhengig av skadeomfang, påvirkning av muskulatur og effekten av røyking. Det avdekkes øket omfang av celledød (apoptose) og redusert senekvalitet allerede ved overfladiske skader, og i forsterket grad blant røykere. Skader av senemansjetten medfører redusert muskelkvalitet. Røyking medfører svekkelse av senevev med øket risiko for seneskade og svekket tilhelingsevne.

44 skulderpasienter ble inkludert ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Lovisenberg Diakonale Sykehus i perioden 2007-2012. Vevsprøver fra overfladiske og gjennomgående seneskader ble sammenlignet med hverandre, og med senevev fra skulderpasienter med frisk senemansjett. Røykere ble sammenlignet med ikke-røykere. Avhandlingen bekrefter at apoptose er en faktor ved skader på skulderens senemansjett og kan forsterkes av røyking.

Prøveforelesning ble avholdt over oppgitt emne: How does understanding the biology of rotator cuff tendon tears influence surgery?

Artroskopiforeningen gratulerer!

Kilde: http://www.med.uio.no