Rapport: Norsk artroskopiforenings stipend 2013

Sammenligning av senesutur og fysioterapi i behandling av rotatorcuffruptur – en randomisert studie over 5 år

Under ortopedisk høstmøte i fjor fikk vi tildelt norsk artroskopiforeningens stipend for foredraget: «Sammenligning av senesutur og fysioterapi i behandling av rotatorcuffruptur – en randomisert studie over 5 år». Studien ble gjennomført i perioden 2004 til 2013 ved Martina Hansens Hospital og har nylig blitt publisert i J Bone Joint Surg 2014;96(18):1504-14. Stipendet fra artroskopiforeningen var til god hjelp under publiseringsprosessen som ble påbegynt etter høstmøtet 2013. Medforfatterne av artikkelen er de fire fysioterapeutene som gjennomførte den konservative studiebehandlingen (G. Lund, U.S. Seljom, B. Haldorsen, Ida C. Svege), studiens uavhengige etterundersøker (T. Hennig), studiens statistiker (A.H. Pripp) og vår hovedveileder Professor Hans-Jørgen Smith. Studien videreføres nå med en 10-års oppfølgning.

Les mer