Norsk Artroskopiforenings stipend 2014

Norsk Artroskopiforening gir stipend til beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2014. Stipendet er på kr. 10.000,-.

Alle artroskopirelaterte abstracts som blir sendt inn til Ortopedisk Høstmøte 2014, blir vurdert av artroskopiforeningens stipendkomité.

En jury utnevnt av artroskopiforeningens styre og stipendkomité utroper en vinner etter at alle har presentert sitt frie foredrag.

Stipendiaten må være medlem av Norsk Artroskopiforening og spesialist i ortopedisk kirurgi eller utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens nettside.