Innkalling til Generalforsamling

Generalforsamling avholdes lørdag 7. februar 2015 kl. 18.15 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

1.   Velkomsthilsen ved leder Sigbjørn Dimmen

2.   Valg av ordstyrer

3.   Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.   Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipend

5.   Utdeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend ved leder Sigbjørn Dimmen

6.   Saker til eventuelt

7.   Årsberetning ved leder Sigbjørn Dimmen. Kommentarer, godkjenning.

8.   Regnskap ved kasserer Rune Mikaelsen. Kommentarer, godkjenning.

9.   www.artroskopi.no, hjemmesiden ved redaktør Mette Andersen

10. Etablering av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend

11. Norsk Artroskopiforenings stipend til beste artroskopirelaterte foredrag på Ortopedisk Høstmøte, revisjon av utlysningstekst

12. Affiliated Society ESSKA, fordeler og plikter

13. Valg ved valgkomiteen; Kirsten Lundgreen og Odd Arve Lien

14. Eventuelt

15. Tid og sted for neste Generalforsamling

16. Avslutning ved leder Sigbjørn Dimmen