Artroskopisk Vintermøte 2015

Årets vintermøte arrangeres ved Gudbrandsgard hotell på Kvitfjell 6. – 8. februar 2015. Programmet er nå klart og påmeldingen åpner 15. november. Nytt av året er utdeling av et reisestipend til en Lis-deltager pålydende 10 000 NOK. Dette stipendet vil dekke reiseutgifter i forbindelse med ISAKOS/ESSKA kongress og vinneren trekkes blant deltagende Lis på vintermøtet 2015 (må være medlem av artroskopiforeningen & utdanningskandidat i ortopedisk kirurgi).

Les mer