Vinner av Artroskopiforeningens reisestipend til Leger i spesialisering 2015

Geir Jomaas ble under Artroskopisk Vintermøte 2015 trukket ut som vinner av et reisestipend på 10000 kr gitt av Norsk Artroskopiforening.

For første gang ble det under Artroskopisk Vintermøte delt ut et reisestipend på 10000 kr til en av LIS-deltagerne. Vinneren ble trukket blant møtets LIS-deltagere og stipendet skal brukes til dekning av reiseutgifter ved Isakos 2015. Artroskopiforeningen gratulerer!