Reisebrev: Norsk Artroskopiforenings stipend til beste artroskopirelaterte foredrag 2014

Norsk Artroskopiforening gir årlig et stipend til beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte. Stipendet er på kr. 10.000,-. I 2014 vant Tone Gifstad for innlegget: Fiksasjon av hamstring graft ved ACL rekonstruksjon i Skandinavia. Som vinner av stipendet må hun avgi rapport til Norsk Artroskopiforening / skrive reisebrev på foreningens nettside.

Fiksasjon av hamstring graft ved ACL rekonstruksjon i Skandinavia

Norsk Artroskopiforenings stipend 2014 – Rapport

 

Vi vil med dette takke for tildelingen av Norsk Artroskopiforenings stipend for foredraget ”Fiksasjon av hamstring graft ved ACL rekonstruksjon i Skandinavia” under ortopedisk høstmøte 2014. Denne studien er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom korsbåndregistrene i Danmark, Sverige og Norge. Selv om det norske korsbåndregisteret nå inneholder rundt 18 000 primære ACL rekonstruksjoner er det for noen forskningsspørsmål nyttig med et enda større pasientmateriale, særlig når risiko for revisjon skal undersøkes i og med at andelen pasienter som gjennomgår revisjon er relativt lav. Konklusjonen vår var at selv om et stort antall ulike fiksasjonsmetoder for hamstring graft benyttes, er det noen metoder som dominerer. Valg av fiksasjonsmetode både i femur og tibia ser ut til å ha signifikant betydning for risiko for revisjon. Arbeidet med artikkelen er godt i gang og stipendet kom blant annet godt med da undertegnede hadde en arbeidsøkt hos medforfatterne i Bergen.

 

Studien ble for øvrig akseptert til posterpresentasjon på ISAKOS 2015 i Lyon og da måtte vi selvfølgelig ta turen – en variert og svært interessant kongress i flotte sommerlige omgivelser, det siste var gledelig for både liten og stor.

 

På vegne av forskningsgruppen,

 

Tone Gifstad