Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening § 6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet. Styret foreslår i år revisjon av lovene.

Les mer