Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend 2016

Under Generalforsamlingen vil det bli trukket ut en vinner av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend 2016.

Reisestipendet på kr. 10000,- deles ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte, og skal i år brukes på ESSKA-kongressen i Barcelona i mai. Vinneren bestemmes ved at det gjøres en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmeside; www.artroskopi.no.