Innkalling til Generalforsamling 2016

Generalforsamling avholdes lørdag 6. februar 2015 kl. 18.15 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

1.         Velkomsthilsen ved leder Sigbjørn Dimmen

2.         Valg av ordstyrer

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium

5.         Tildeling av Arthrex artroskopistipender

6.         Tildeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend

7.         Saker til eventuelt

8.         Årsberetning. Kommentarer, godkjenning.

9.         Regnskap. Kommentarer, godkjenning.

10.      www.artroskopi.no, hjemmesiden og Facebook

11.      Foreningens lover, forslag til revisjon

12.      Affiliated Society ESSKA

13.      NIMF-symposium

14.      Deltageravgift for pensjonister

13.      Valg ved valgkomiteen

14.      Eventuelt

15.      Tid og sted for neste Generalforsamling

16.      Avslutning ved leder Sigbjørn Dimmen